Congridin API-integraatio –

Esimerkkejä, miten parannat rakentamisesi tuottavuutta, laatua ja turvallisuutta integroidulla tiedolla

Congrid API integraatio

API-integraatioista on tullut rakennusalalla viime vuosina suosittuja. Integraatioilla voidaan aktiivisesti seurata ja kehittää esimerkiksi projektien läpimenoaikoja, automatisoida pohjakuvien päivittyminen havaintotyökaluun tai poistaa säännönmukaisesti toistuvia samoja turvallisuusriskejä nopeasti.

Congridin tuotepäällikkö Saku Vuori ja integraatioita käyttävät asiakkaat kertovat tässä artikkelissa vaihtoehtoja ja mihin rajapintoja voidaan hyödyntää. Miksi Congridia pidetään hyvänä ohjelmistona rajapintojen integrointiin?

 

Mihin API-integraatiota voi hyödyntää? 

API (engl. application programming interface) on ohjelmointirajapinta, joka mahdollistaa eri ohjelmistojen välisen tiedon vaihdon ja liikkumisen molempiin suuntiin.  

Rakennusalan ymmärrys datan käyttämisestä liiketoiminnan kehittämiseen on kasvanut 2020-luvulla ja käytännössä kaikissa suurissa rakennusliikkeissä datalla johtaminen on jo normaali toimintatapa.   

Ihmisten liikkuminen työsuhteiden välillä siirtää datan hyödyntämistä suurista liikkeistä myös pienempiin rakennusliikkeisiin, koska dataa on opittu hyödyntämään ensin suurempien yritysten palveluksessa ja hyödyt on jo havaittuCongridin tuotepäällikkö Saku Vuori pohtii alan datajohtamisen suosion kasvua.

API-Integraatioilla voidaan erotella isoista tietomassoista trendejä ja löytää keinoja, miten työ voidaan tehdä tehokkaammin tai turvallisemmin.  

Jos rakennusliikkeelläsi on 10 työmaata käynnissä ja havaitset tietomassasta saman toistuvan turvallisuuspuutoksen työmaasta riippumatta, pystyt kiinnittämään puutokseen huomiota ja poistamaan ilmiön esimerkiksi perehdytyksellä. Pystyt myös mittaamaan aikaa, kuinka kauan puutoksen havaitsemisen ja korjaamisen välillä kuluu. Etenkin turvallisuusasioissa se on erityisen kriittistä tietoa. Jos ongelman korjaaminen kestää, joku voi loukkaantua, Vuori havainnollistaa.

API-integraatiolla on mahdollista seurata ja kehittää työvaiheiden läpimenoaikoja ja myös työn laatua.  

Rakennusalalla on havahduttu tahtituotannon yleistymisen myötä rakentamistyön virtaukseen eli flow´hun. Nykyisin kilpaillaan siitä, kuka pystyy rakentamaan talon tehokkaimmin. Tyypillinen virtauksen este syntyy esimerkiksi silloin, kun työtehtävän suorittamisen tiellä on jotain ylimääräistä tavaraa. Havainnot voidaan kategorisoida ja laadunhallintaprosessia voidaan muuttaa painottamaan oikeita asioita aikataulun ja rahankäytön näkökulmasta. Datasta nähdään ilmiö, onko havainto yleistymässä vai laskemassa, Vuori hahmottelee.

Kun syyt ja seuraukset pystytään yhdistämään takuu- ja vuosikorjauskustannuksiin, rahalliset kulusäästöt voivat olla rakennusliikkeen toiminnan kannattavuudelle hyvin merkittävät. 

 

Valmiit API-integraatioratkaisut

Congridiin on saatavilla valmiita avaimet käteen-mallisia API-integraatioita, joilla pyritään parantamaan tiedon nopeampaa liikkumista, automatisoitua siirtymistä ja laatua.  

Esimerkiksi Congridin ja HomeRunin integraatiossa HomeRunin tehtävänä on luoda asukkaalle informaatioväline ja Congridilla saadaan informaatio suoraan työmaalle eli sinne, missä varsinainen rakentaminen tapahtuu, Vuori sanoo.

Pohjola Rakennus Oy:n tuotantoinsinööri Jenna Kinnunen kertoo myös tiedon laatuun vaikuttavan edun integraation käytöstä:  

Käsialoista johtuva tulkinnanvara pienenee, kun tieto siirtyy suoraan asiakkaalta työmaalle sellaisena kuin asiakas on sen itse ilmaissut. Niin sanottua ”rikkinäistä puhelinta” ei pääse syntymään, Kinnunen tuumii.

Fira Rakennus Oy:n palvelupäällikkö Taina Parikka on ollut tyytyväinen manuaalisen työn tuomaan työajan käytön tehostumiseen:  

Jos 10 asuntoa luovutetaan ja jokaisesta tulee 2 sivua havaintoja, niin kädessäsi on 20 sivua materiaalia näpyteltäväksi. Ja tämä sama toistuu useaan kertaan isoissa linjasaneerattavissa taloyhtiöissä. Integraation ansiosta asiakkaiden kirjaukset siirtyvät HomeRunista suoraan Congridiin. Integrointi on vähentänyt manuaalisen työn määrää huomattavasti. Useita tunteja projektia kohden, Parikka kertoo.

Muita Congridiin saatavilla olevia valmisratkaisuita ovat  integraatiot SokoPron projektipankkiin, Derigon  projektinhallintajärjestelmään ja Zeronin työresurssienhallintaan.  

Esimerkiksi pohjakuvat päivittyvät hankkeiden aikana usein. SokoPron projektipankista voi tuoda integraation avulla pohjakuvat, joihin Congridilla merkataan puutoksia. Kun kuvat siirtyvät automaattisesti ohjelmien välillä, niitä ei tarvitse erikseen hakea toisesta ohjelmasta käsin, Saku Vuori havainnollistaa.

 

API-rajapinnan voi kustomoida tavoitteen ja käyttötarkoituksen mukaan

Rakennusliikeasiakkaat ovat usein todenneet, että Congrid on hyvä ohjelmisto API-integraatioita varten. Mitä tällä tarkoitetaan?  

Hyvin usein integraatioprojektit alkavat siitä, että yrityksessä on jo jokin tiedolla johtamisen tavoite. Asiakkaat ottavat meihin yhteyttä ja kysyvät, onko jonkun tiedon tuominen tai vieminen meidän järjestelmästämme heidän omaan järjestelmäänsä tai toisinpäin mahdollista. Me haluamme tarjota avointa rajapintaa, koska meillä ei ole mahdollisuutta luoda kaikkia ratkaisuja itse. Kaikenlaisen datan saaminen ulos järjestelmästämme on mahdollista ja se antaa myös muille ohjelmistokehittäjille mahdollisuuksia palvella asiakkaita yhdessä paremmin, Vuori avaa syytä. 

Congridin API-dokumentaatio on hänen mukaansa hyvin ”hierarkinen”. Selkeä rakenne on helppo ymmärtää. Power BI-työkaluilla voi helposti rakentaa itselleen kaiken sellaisen, jonka haluaa datasta nähdä.  

Voit tutustua dokumentaatioon tästä

 

Millaiseen rakennusliiketoimintaan Congridin API-integraatiot soveltuvat?

API-integraation hyödyntämisen edellytys on, että yrityksessä on yhteyshenkilö tai mahdollisuuksia panostaa sopivan yhteyshenkilön rekrytointiin.    

Yhteyshenkilö osallistuu palaveriimme, jossa käymme toivetta yhdessä läpi ja tarkastelemme integroinnin mahdollisuutta. Annamme nimetylle yhteyshenkilölle tarvittavan API-avaimen, jonka kautta hänellä on kaikkeen integraatiossa liikkuvaan dataan pääsy. Yhteyshenkilö pärjää integraatioiden kanssa hyvin itseohjautuvasti, mutta annamme tietysti kysymyksissä tai mahdollisissa ongelmatilanteissa myös tukea Congridin puolelta, Vuori kertoo.

Vuoren mielestä integraatioiden rakentaminen ei ole välttämättä kannattava investointi silloin, jos rakennusliiketoimintaan kuuluu vain muutama hanke.   

Mutta kun toiminta alkaa kasvamaan ja hankkeiden määrä skaalautumaan ylöspäin, integraatioiden hyödyistä alkaa tulla merkitseviä, Vuori päättää.

image

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää yrityksellesi koituvista eduista?

Aloita Congridin testaaminen veloituksetta