Congridin ja HomeRunin integraatiolla merkittävät hyödyt niin kuluttaja-asiakkaille kuin yrityksen työntekijöillekin

“Digitaaliset kirjaukset ovat poistaneet epävarmuutta ja ylimääräistä selvitystyötä kirjausten tulkinnoista, sillä käsialoja ja ilmaisutapoja on monia.”  

Taina Parikka

Fira Rakennus Oy

Firan linjasaneeraushankkeiden keskiössä on ihminen

Taloyhtiössä alkava putkiremontti on asukkaalle harvinainen poikkeustilanne normaalissa asumisen arjessa. Kotiin tulee vieraita ihmisiä ja loppulasku on iso summa rahaa. Jokainen toivoisi omalle kohdalleen mahdollisimman mutkattoman poikkeusajan.

Kotimainen rakennusyhtiö Fira Rakennus Oy on ollut kärkipaikalla nostamassa asiakaspalvelua ja asiakaskokemusta linjasaneeraushankkeiden keskiöön.

Asiakkaalle putkiremontti on iso investointi. Siihen liittyy paljon tietämättömyyttä, mitä tapahtuu ja milloin. Kattavalla informaatiolla ja palvelulla haluamme tehdä asiakkaalle kaiken mahdollisimman helpoksi, Firan asiakaspalvelutiimin johtamisesta vastaava palvelupäällikkö Taina Parikka kuvaa linjasaneerausliiketoiminnan konseptin toiminta-ajatusta.

Helppokäyttöiset ohjelmistot tuovat loppuasiakkaalle mielenrauhaa ja poistavat tuntikaupalla turhaa työtä

Korjausrakentamisen sektoriin erikoistunut ohjelmistotalo HomeRun toimii Firan kokonaisvaltaisena hankeasiakasviestinnän ja materiaalien hankintaprosessien yhteistyökumppanina. Yhteistyön rakentaminen startattiin jo 2010-luvun alkupuolella.

HomeRunin yhteyshenkilönä toimiva tuotekehitysjohtaja Heikki Niskanen tunnistaa Parikan kokemukset asukkaiden viestinnän tarpeista.

Kun linjasaneerauksesta päätetään ja ilmoitetaan, tunteet nousevat helposti pintaan ja silloin pienetkin epäkohdat voivat alkaa kertaantumaan. Hyvällä tiedottamisella voidaan luoda paljon mielenrauhaa, Niskanen toteaa

Parikan mielestä digitaalisten ohjelmistojen on oltava selkeitä ja yksinkertaisia, sillä viestinnän osapuolina on hyvin laaja ja monimuotoinen käyttäjäkunta.

Isot käyttäjämäärät tulevat monelta tasolta työntekijöistä kuluttaja-asiakkaisiin. Ikähaarukka on kaikkea 18 vuoden ja 100 vuoden välillä. Kaikki eivät ole insinöörejä tai IT-taitureita, Parikka kuvaa käyttökokemukseen liittyvää haastetta.

Ohjelmiston käytön nopea oppiminen ja omaksuminen on myös merkitsevää, sillä käyttäjämäärä Firalla on suuri.

Monimutkaisten ohjelmistojen perehdyttäminen ja koulutus voi olla työlästä. HomeRunin peruskäytön oppii jopa 10 minuutin käyttöopastuksella, Parikka sanoo.

Firan työnjohto on käyttänyt Congrid-ohjelmistoa rakennustöiden laadunhallintaan, turvallisuusmittauksiin ja töiden valvontaan. 

HomeRunin ja Congridin rajapinnat päätettiin integroida vuonna 2020, kun asiakasviestinnästä tulevan tiedon siirtäminen työmaalle havaittiin aikaa vieväksi prosessiksi.

Aiemmin asukkailla oli paperilomakkeet, joihin jokainen kirjoitti havaitsemansa korjaustarpeet. Sitten työnjohtajat kirjasivat asukkaiden huomautukset lomakkeilta Congridiin. Jos 10 asuntoa luovutetaan ja jokaisesta tulee 2 sivua havaintoja, niin kädessä on 20 sivua materiaalia näpyteltäväksi. Ja tämä sama toistuu useaan kertaan isoissa linjasaneerattavissa taloyhtiössä, Parikka hahmottelee siirrettävän tiedon määrää.

Integraation ansiosta asiakkaiden tekemät kirjaukset siirtyvät digitaalisesti HomeRunista suoraan Congridiin. Integrointi on vähentänyt manuaalisen työn määrää huomattavasti. Parikan arvion mukaan useita tunteja projektia kohden.

Lisäksi digitaaliset kirjaukset ovat poistaneet epävarmuutta ja ylimääräistä selvitystyötä kirjausten tulkinnoista, sillä käsialoja ja ilmaisutapoja on monia.

Homerunin ja Congridin integraation johdosta asukkaat pystyvät seuraamaan netin kautta, milloin heidän korjaustoiveensa on käsittelyssä ja milloin havainnot on korjattu, Parikka lisää.

Homerunilta nimetyn yhteyshenkilön kautta tuleva henkilökohtainen palvelukokemus ja kehittävä ote saavat Parikalta kiitosta. 

HomeRun kutsuu eri rakennusalan osapuolia kaksi kertaa vuodessa työpajoihin jakamaan kehitysehdotuksia. Sitten ehdotuksia otetaan työn alle ja toteutukset aikataulutetaan. Alan yritykset otetaan mukaan kehittämään toimintaa ja sitä arvostan suuresti, hän toteaa lopuksi.

Oletko sinäkin kiinnostunut kehittämään viestintää ja poistamaan turha työtä Firan tavoin?

Jos vastasit kyllä, niin pääset alkuun varaamalla maksuttoman esittelyn tiimiltämme. Jätä yhteystietosi meille ja aloita veloituksetta!