Rakennusteollisuus RT jäsenetu

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyrityksenä tai näiden kumppanina saat käyttöösi maksuttoman havainnointityökalun turvallisuushavaintojen tekoon.

Paras tapa taata turvalliset työskentelyolosuhteet kaikille on turvallisuusriskien jatkuva ennakointi ja kaikkien työmaan toimijoiden osallistaminen vaarojen poistamiseen. Congridin turvallisuushavaintojen avulla henkilöstön on helppo ilmoittaa työmaalla havaitsemistaan turvallisuuspuutteista.

Osallista koko yritys luomaan yhdessä turvallisempi työmaa ja ota käyttöösi turvallisuushavainnot.