Uusi rakennuslaki 2025 tulee – Huomioi nämä 3 tärkeää asiaa tietojen digitalisoinnissa

Uusi rakennuslaki 2025

Uusi rakennuslaki astuu voimaan 1.1.2025. Uuden lain tavoitteiksi on määritelty mm. kaikkien rakentajien kannustaminen syvempään laatu- ja elinkaariajatteluun. Laki velvoittaa sinua digitalisoimaan rakennustyön suunnittelua ja toteutusta uudella tavalla. Tässä tekstissä asiantuntijamme Otto Ruusunen listaa sinulle 3 tärkeää asiaa, jotka sinun kannattaa ehdottomasti ottaa huomioon oikeiden työkalujen hankinnassa.

Uusi rakennuslaki 2025 velvoittaa yhteistyöhön ja tiedon vaihtamiseen

Päävastuullisena rakennuttajana sinun on jatkossa pidettävä huolta siitä, että suunnittelijoilla on ajantasainen tieto rakennustöiden edistymisestä ja mahdollisista poikkeamista suunnittelun ja toteuman kesken koneluettavan suunnitelmamallin päivittämistä varten (Lähde: Finlex RL Luku 6 § 71 

Lisäksi uudessa eduskunnan vahvistamassa rakennuslaissa luvun 8 § 98 velvoittaa rakennushankkeen osapuolet tekemään yhteistyötä ja vaihtamaan tietoa hyvän laadun takeeksi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vuorovaikutuksen ja viestinnän on oltava jatkossa aktiivista ja se on myös voitava näyttää toteen, korostaa Congridin liiketoimintajohtaja Otto Ruusunen

Congrid on ollut jo vuosien ajan rakentajille yhteinen viestintä- ja vuorovaikutusympäristö, jossa on myös oma aliurakoitsijoille suunniteltu ja pääurakoitsijalle maksuton CongridLITE-sovellus.   

Vuoden 2023 syyskuussa teetetyssä asiakastyytyväisyystutkimuksessa aliurakoitsijat pitivät 46,8% vastausosuudella parantunutta vuorovaikutusta tärkeimpänä Congridin tarjoamana hyötynä heidän oman työroolinsa näkökulmasta. 

Lain kohdan ja tarkoituksen täyttyminen on helppo varmistaa, kun kaikki hankkeen aikana tapahtuva vuorovaikutus ja tieto on projektin osapuolille saatavissa läpinäkyvästi ja se jää Congridiin talteen. Yksityiskohtia on helppo tarkistaa sieltä, jos todennusta halutaan selvittää, Ruusunen summaa

Congridin kokeiluversio

Suunnitelmamalli ei vielä kerro, mitä on rakennettu ja miten – Congrid kertoo

Hyväksytty rakennuslupahakemus edellyttää sinulta jatkossa rakentamishankkeesta tietomallimuotoista suunnitelmaa, joka on koneluettavassa muodossa (Lähde: Finlex 6 luku § 60–61). 

Koneluettavien suunnitelmien olemassaolo todentaa jo hyvin laissa määriteltyä tavoitetta eli ympäristön huomioivan elinkaariajattelun toteutumista.  

Rakentamisessa mennään koko ajan kohti “digitaalisia kaksosia”, joihin uusi rakentamislakikin kannustaa toteumamallin vaatimuksilla. Elinkaariajattelua varten on oikeasti tärkeää tietää, mitä on rakennettu ja miten. Uusi rakennuslaki velvoittaa toteumamalliin sisällytettäväksi pääasialliset tiedot rakennustuotteista ja niiden ominaisuuksista, Ruusunen hahmottaa

Suomen ympäristökeskus on julkaissut uuden lain myötä tietoympäristön, jonne kaikkien rakennusten suunnitelmamallit ja toteumamallit jatkossa toimitetaan (kts. Ryhti-järjestelmä) 

Congridin erityisvahvuutena rakentamistyön aikana syntyvän tiedon hyödyntämisessä ja jakamisessa Ruusunen näkee tarkan ja laajamittaisen datan lisäksi datan hyötyarvon. Hän haluaakin kannustaa pelkkien velvoitteellisuuksien sijaan hyödyntämään saatavilla olevaa tietoa työn kehittämiseen.  

Congridissa tieto ei ole vain digitoitua. Kaikki data on saatavilla suoraan myös järkevässä ja analysoitavassa muodossa, jolloin koko liiketoimintasi laatu- ja ympäristötavoitteita voidaan systemaattisesti ja yhteistyössä kehittää, Ruusunen täsmentää

Hyvä ohjelmistovalinta on parhaimmillaan sinun perusturvasi

Uusi rakennuslaki eli virallisemmalta nimeltään maankäyttö- ja rakennuslaki tulee jatkossa sujuvoittamaan myös rakennusten saneeraustöitä.  

1900-luvulla rakennettujen talojen suunnitelmien ja toteumien poikkeamat on saatettu aiemmin huomata korjaushankkeissa vasta rakenteiden avaamisvaiheessa. Oikein laadittu ”digitaalinen kaksonen” poistaa ongelman, koska rakennuksen “digitaalinen kaksonen” on parhaimmassa tapauksessa silloin identtinen fyysisen rakennuksen kanssa. Silloin rakennus on olemassa tietoineen myös digitaalisessa muodossa.  

Otto Ruusunen tietää toisenkin hyvän puolen tilaajien ja pääurakoitsijoiden kannalta. Ja etenkin hyvien yöunien kannalta. 

Voit vuosienkin päästä hyödyntää Congridiin kertynyttä dataa esimerkiksi silloin, jos on jokin rakennettuun kohteeseen liittyvä ongelma- tai ristiriitatilanne. Esimerkiksi asuntoon liittyvä reklamointi, jossa esitetään väitös rakennusvirheestä. Silloin on helppo osoittaa yksityiskohtaisesti kuvineen, että lattian alla tai seinän takana on tehty kaikki laatuvaatimusten mukaan ja oikein. Ilman työlästä ja rahaa vievää rakenteiden avaamista tai tiedon penkomista erinäisistä raporteista tai vanhoista sähköposteista. Tieto on perusturvasi ja käytössä juuri silloin, kun sitä tarvitset, Ruusunen päättää

Suunnitteletko juuri nyt rakentamisen ohjelmiston hankintaa uuden rakennuslain vuoksi?

Varaa maksuton esittelyaika asiantuntijaltamme