Tehtävälistat - Helppo työkalu, jonka avulla voit hallita projektisi tehtäviä koko rakennushankkeen aikana

Tee virheiden ja puutteiden hallinnasta yksinkertaista: kaikki rakennusprojektin osapuolet saavat oikean tiedon tehtävistä reaaliajassa.

Lue lisää

Laatutarkastukset - Räätälöity laadunhallinnan prosessi, joka huomioi projektisi erityisvaatimukset.

Dokumentoi kaikki projektisi laatutarkastukset suoraan työmaalla, jolloin voit reagoida poikkeamiin nopeasti yksityiskohtaisilla tiedoilla.

Lue lisää

BIM-mobiilisovellus jokaiselle rakennustyömaalle

Sovellus on helppokäyttöinen, ja se sisältää ainoastaan tarvittavat ominaisuudet, jotka mahdollistavat tehokkaan tuotannonhallinnan suunnitelmien tarkastelussa.

Lue lisää
BIM Viewer

Turvallisuusmittaus – Lakisääteiset työmaan turvallisuusmittaukset (MVR / TR-mittaus)

Viikoittaiset lakisääteiset turvallisuusmittaukset työmaallesi auttavat johtamaan turvallisuuden kokonaiskuvaa entistä paremmin.

Lue lisää

Ympäristöhavainnot - Nostaa projektien ympäristöhallinnan uudelle tasolle

Congridin ympäristöhavaintojen avulla henkilöstön on helppo ilmoittaa työmaalla havaitsemistaan ympäristöön liittyvistä asioista.

Lue lisää
Ympäristöhavainnot

Työmaamuistio - Ei enää toistuvaa samojen tehtävien kirjoittamista työmaakierroksilla.

Muistion valmiit projekti- ja yrityspohjat helpottavat viikoittaisia työmaakierrosten kirjauksia ja tehtävien hallintaa.

Lue lisää

Dokumentit & suunnitelmat - Kaikki projektisi tärkeät suunnittelu- ja projektidokumentit aina mukana.

Tehosta työaikaasi ajantasaisella tiedolla, jota voit kuljettaa mukanasi, ja vältä ylimääräisiä tiedonhakureissuja työmaan ja toimiston välillä.

Lue lisää

Valokuvadokumentointi - Todentavaan työmaadokumentaatioon kaikista tärkeistä projektin työvaiheista.

Kaikki projektin tärkeät valokuvat yhdessä paikassa, järjestyksessä ja helposti löydettävissä jälkikäteen arkistosta.

Lue lisää

CongridLITE® - Kaikki projektin osapuolet mukaan työmaan viestintään ja tiedonkulkuun.

Kaikki projektin työntekijät ja aliurakoitsijat voivat kuitata ja todentaa tehtävät mobiilisovelluksella.

Lue lisää

Työmaapäiväkirja - Työmaan päivittäiset tapahtumat ja lisätiedot yhdestä paikasta.

Lakisääteisessä työmaapäiväkirjassa olevat projektin valvojan kommentit kertovat lisätietoa projektista. Työmaapäiväkirjan aikaleimat osoittavat, milloin päiväkirja on hyväksyt.

Lue lisää

Betonointipöytäkirja - Valvo betonirakenteiden laatua ja dokumentoi rakennuksen elinkaari entistä tehokkaammin.

Suunnittele, kirjaa toteuma ja liitä kokonaisuuteen laatutarkastus ja valokuvat mukaan täydentämään laadunhallintaa.

Lue lisää

Analytiikka - Dataan perustuva päätös kokonaistilanteeseen pohjautuen.

Data tukee projektin johtamista koko projektin ajan ja tuo tietoa palavereiden ja kokousten tueksi.

Lue lisää

Löydä uusi tapa hallita rakennusprojekteja

Tarjoamme helppokäyttöisen ohjelmistokokonaisuuden, jonka avulla rakennushankkeen laadun ja turvallisuuden johtaminen on helppoa ja läpinäkyvää eri osapuolille.
Aloita nyt
Congrid-Tehtävälistat-Työkalu-1