Miten TR-mittaus tehdään? Lue tästä ohjeet TR-mittauksen tekoon Congridilla

TR-mittaus
TR-mittauksella on pystytty viimeisen 20 vuoden aikana tiputtamaan rakennusalan tapaturmataajuutta viisi kertaa pienemmäksi. Nykyisin työturvallisuudesta huolehtimista pidetään jo itsestäänselvänä rakennustyön osana. Se nähdään ihmisten suojelun lisäksi myös koko liiketoiminnan suojaamisena.
Käydään tässä tekstissä läpi, miten TR-mittaus tehdään digitaalisella työkalulla ja mitkä ovat sen erityiset vahvuudet verrattuna kynään tai erillisiin lomakepohjiin.

Mikä on TR-mittaus?

TR-mittaus on lakisääteinen rakennustyömaan turvallisuusmittausmenetelmä, jonka suorittaminen ja valvonta on työmaasta vastuullisen urakoitsijan velvollisuus.   

TR-mittari kehitettiin ja otettiin käyttöön Työterveyslaitoksen tuttava-menetelmän hyvien käytäntöjen pohjalta 1990-luvun puolivälissä. TR lyhenne tulee sanasta ”talonrakennus”. Mittarin läheinen muunnelma on MVR-mittaus, jota käytetään maa- ja vesirakentamisen tarpeissa.  

TR-mittauksessa otetaan kantaa 7 eri mittauskohteeseen, jotka ovat:  

 • Työskentely (suojainten käyttö ja riskinotto) 
 • Telineet, kulkusillat ja tikkaat 
 • Koneet ja välineet 
 • Putoamissuojaus 
 • Sähkö ja valaistus 
 • Järjestys ja jätehuolto 
 • Pölyisyys 

Mittauskohteista tehdään turvallisuushavaintoja, jotka kirjataan TR-mittariin oikeiksi tai vääriksi lisätietoineen. Oikeista ja vääristä havainnoista muodostetaan yleisindeksiluku, jonka lukema ilmoitetaan prosentteina. Pienin mahdollinen mittaustulos on ja suurin 100.  

Esimerkki: Jos työmaallasi tehdään ja kirjataan 200 turvallisuushavaintoa, joista oikein on 190 ja väärin on 10, tulokseksi saatava TR-mittausprosentti on 95 % 

Näin tehdään TR-mittaus Congridilla  

TR-mittauksen tekemiseen tarvitset minimissään muistiinpanovälineet ja suoritettavalle TR-mittaukselle lomakepohjan, johon voi kirjata havainnon tuloksen ja tarvittavat lisätiedot.   

Hyvin moni ammattilainen on nykyisin jo luopunut paperilla tai Excel-ohjelmalla tehtävistä TR-mittauslomakkeista, koska tiedon hallittavuus ja jaettavuus on helpompaa ja nopeampaa digitaalisilla työkaluilla.  

Talonrakennusteollisuus Ry:tä edustava Katja Suovokin mainitsi hiljattain Rakennuslehdessä digitaalisten työkalujen vahvuudeksi juuri tiedonhallinnan (Lähde: Rakennuslehti – asenteet digitalisaatiota kohtaan rakennusalalla 2023).  

Tässä ohje, miten TR-mittaus tehdään Congridilla: 

1.  Aseta mittaukselle lähtötiedot eli:

 • Mittauksen nimi 
 • Mittausajankohta ja mittausalue 
 • Kuvaus mittauskohteesta 
 • Mittauksesta vastuulliset työntekijä- ja toimihenkilöosapuolten edustajat  
 • Mittauksen tyyppi (esim. sisäinen tarkastus) 

Aiemmin mainitut 7 mittauskohdetta ovat jo Congridin TR-mittarissa valmiina.  

Vinkki: Voit luoda yleisimmistä turvallisuuspuutoksista valmiiksi tallennetun tehtäväkuvauskirjaston jo ennen mittauksen aloittamista (esim. kaide puuttuu, putoamisvaara, suojalasit puuttuvat tms.)  

2.  Ryhdy tekemään havaintoja:

 • Positiiviset havainnot ilmestyvät vasemmalle vihreään sarakkeeseen 
 • Väärät havainnot ilmestyvät oikealle punaiseen sarakkeeseen 

Kun havaitset turvallisuuspuutoksen, voit ottaa valokuvan puutoksesta ja kirjata tarvittavat lisätiedot työkaluun (esim. kaide puuttuu putoamissuojat-sarakkeeseen)  

Seuraavaksi tulee digitaalisen TR-mittarin yksi erityisistä vahvuuksista: Voit heti vastuuttaa puutoksen korjauksen tehtäväksi korjauksesta vastuulliselle osapuolelle, jolloin tieto muuttuu nopeasti havainnosta korjaustoimenpiteeksi.   

3.  Kun mittaus on valmis, niin:  

 • Aseta mittaus valmiiksi painamalla ”aseta valmiiksi” 
 • Ota mittausdokumenttiin osapuolten sähköiset allekirjoitukset 
 • Muodosta mittauksesta raportti, jossa näkyy turvallisuustason kokonaisprosentti 
 • Lähetä raportti sähköposteihin suoraan Congridista 

Siinä kaikki. Näin yksinkertaista voi olla dokumentointi ja tiedon jakaminen ilman kynää, paperia tai erillistä lomaketta! 

Kiinnostaisiko sinua kokeilla Congridin digitaalista TR-mittaria?

Aloita veloituksetta

Treenaa TR-mittaustaitoja ja panosta koulutukseen

Laadukkaasti tehty TR-mittaus on erinomainen mahdollisuus kehittää työmaiden turvallisuustasoa. Kun mittaajia on monia, tulkintojakin on monia.  

TR-mittaukseen koulutusta tarjoavan Tapaturva Oy:n toimitusjohtaja Juha Merjama sanoo, että mittauskokemus ja perehdytyskäytännöt voivat vaihdella hyvin paljon. 

 ”Jollakin työmaalla saatetaan rakennusmestarille antaa lyhyt pikaperehdytys TR-mittauksesta. Sitten annetaan mittari kouraan ja pyydetään aloittamaan mittaus. Joskus on rutiini yhdestä työmaasta, mutta rutiini ei siirry toisenlaiseen kohteeseen”, Merjama havainnollistaa. 

Kokeneiden mittaajien TR-mittauskoulutuksen perustana on mittausharjoitukset, joissa käydään keskustellen läpi TR-mittariston kriteeristön tarkoitusta ja arviolta noin 250-300 rajanvetotilannetta.  

”Joskus kahden kohteen mittausindeksit voivat olla hyvin samassa tasossa, mutta kirjattujen havaintojen määrässä on isoja eroja. Määrä pitäisi saada hyvin lähelle toisiaan. Tulkinta on sitten pelkkää treenaamista ja opettelua”, Merjama nostaa esiin. 

Koko Merjaman haastattelun voit lukea aiemmasta artikkelistamme: TR-mittausdata kertoo – Yleisindeksiluvut parantuneet tasaisesti 5 vuoden aikana.

Kiinnostaisiko sinua kokeilla TR-mittausta digitaalisella työkalulla?  

Täytä yhteystietosi tästä ja

Aloita veloituksetta