TR-mittaus – Ohjeet mittauksen tekoon

TR-mittaus on tiputtanut viimeisen 20 vuoden aikana rakennusalan tapaturmataajuutta viisi kertaa pienemmäksi. Nykyisin työturvallisuudesta huolehtiminen on itsestäänselvä rakennustyön osa.

TR-mittaus on tiputtanut viimeisen 20 vuoden aikana rakennusalan tapaturmataajuutta viisi kertaa pienemmäksi. Nykyisin työturvallisuudesta huolehtiminen on itsestäänselvä rakennustyön osa. Rakennusliikkeet ymmärtävät ihmisten suojelun lisäksi myös turvallisuusasiat koko liiketoimintansa suojaamisena.

Käydään tässä tekstissä läpi TR-mittaukseen ohjeet ja syitä, miksi digitaalinen TR-mittari helpottaa työturvallisuustulosten kehittämistä.

 

Mikä on TR-mittaus?

TR-mittaus on lakisääteinen rakennustyömaan turvallisuusmittausmenetelmä, jonka suorittaminen ja valvonta on työmaasta vastuullisen urakoitsijan velvollisuus.  

TR-mittari kehitettiin ja otettiin käyttöön Työterveyslaitoksen tuttava-menetelmän hyvien käytäntöjen pohjalta 1990-luvun puolivälissä.

TR lyhenne tulee sanasta ”talonrakennus”

Mittarin läheinen muunnelma on MVR-mittaus, jota käytetään maa- ja vesirakentamisen tarpeissa. 

TR-mittauksessa otetaan kantaa 7 eri mittauskohteeseen, jotka ovat: 

 • Työskentely (suojainten käyttö ja riskinotto)
 • Telineet, kulkusillat ja tikkaat
 • Koneet ja välineet
 • Putoamissuojaus
 • Sähkö ja valaistus
 • Järjestys ja jätehuolto
 • Pölyisyys

Mittauskohteista tehdään turvallisuushavaintoja, jotka kirjataan TR-mittariin oikeiksi tai vääriksi lisätietoineen.

Oikeista ja vääristä havainnoista muodostetaan yleisindeksiluku, jonka lukema ilmoitetaan prosentteina. Pienin mahdollinen mittaustulos on 0 ja suurin 100. 

 

Miten TR-mittausprosentti lasketaan?

Jos työmaallasi tehdään ja kirjataan 200 turvallisuushavaintoa, joista oikein on 190 ja väärin on 10, tulokseksi saatava TR-mittausprosentti on 95 %

 • Yleisesti hyvänä pidetty taso TR-prosenteissa on mittaustulokset 90 % ylöspäin
 • Esimerkiksi Congridilla tehtyjen mittausten keskimääräinen prosentti on 95,88 %

 

Ohjeet Congridilla tehtävään TR-mittaukseen

TR-mittauksen tekemiseen tarvitset minimissään muistiinpanovälineet ja suoritettavalle TR-mittaukselle jonkinlaisen lomakepohjan, johon voi kirjata havainnon tuloksen ja tarvittavat lisätiedot.  

Hyvin moni ammattilainen on nykyisin jo luopunut paperilla tai Excel-ohjelmalla tehtävistä TR-mittauslomakkeista, koska tiedon hallittavuus ja jaettavuus on helpompaa ja nopeampaa digitaalisilla työkaluilla. 

Talonrakennusteollisuus Ry:tä edustava Katja Suovo mainitsee Rakennuslehden haastattelussa digitaalisten työkalujen vahvuudeksi juuri tiedonhallinnan (Lähde: Rakennuslehti – asenteet digitalisaatiota kohtaan rakennusalalla 2023). 

TR-mittaus tehdään Congridilla seuraavasti:

 1. Aseta mittaukselle lähtötiedot eli:
 • Mittauksen nimi
 • Mittausajankohta ja mittausalue
 • Kuvaus mittauskohteesta
 • Mittauksesta vastuulliset työntekijä- ja toimihenkilöosapuolten edustajat 
 • Mittauksen tyyppi (esim. sisäinen tarkastus)

Aiemmin mainitut 7 mittauskohdetta ovat jo Congridin TR-mittarissa käyttövalmiina. 

Vinkki: Voit luoda yleisimmistä turvallisuuspuutoksista valmiiksi tallennetun tehtäväkuvauskirjaston jo ennen mittauksen aloittamista (esim. kaide puuttuu, putoamisvaara, suojalasit puuttuvat tms.) 

 1. Ryhdy tekemään havaintoja:
 • Positiiviset havainnot ilmestyvät vasemmalle vihreään sarakkeeseen
 • Väärät havainnot ilmestyvät oikealle punaiseen sarakkeeseen

Kun havaitset turvallisuuspuutoksen, voit ottaa valokuvan puutoksesta ja kirjata tarvittavat lisätiedot työkaluun (esim. kaide puuttuu putoamissuojat-sarakkeeseen) 

Seuraavaksi tulee digitaalisen TR-mittarin yksi erityisistä vahvuuksista:

Voit heti vastuuttaa puutoksen korjauksen tehtäväksi korjauksesta vastuulliselle osapuolelle, jolloin tieto muuttuu nopeasti havainnosta korjaustoimenpiteeksi.  

 1. Kun mittaus on valmis, niin:
 • Aseta mittaus valmiiksi painamalla ”aseta valmiiksi”
 • Ota mittausdokumenttiin osapuolten sähköiset allekirjoitukset
 • Muodosta mittauksesta raportti, jossa näkyy turvallisuustason kokonaisprosentti
 • Lähetä raportti sähköposteihin suoraan Congridista

Siinä kaikki.

Näin yksinkertaista voi olla dokumentointi ja tiedon jakaminen ilman kynää, paperia tai erillistä lomaketta!

 

Digitaalinen mittari auttaa osallistamaan ja johtamaan

Turvallisuushavaintojen kirjaamisen ja korjaamisen tulisi olla mahdollisimman helppoa.

Vuonna 2023 Talonrakennusteollisuuden perinteisessä työturvallisuuskilpailussa tuplavoiton vieneen SRV:n periaatteena on ollut osallistaa koko organisaatio turvallisuustalkoisiin.

SRV;n turvallisuuspäällikkö Aleksi Auer totesi meille, että toimiva sähköinen järjestelmä madaltaa kynnystä turvallisuushavaintojen tekoon.

Toimivalla järjestelmällä saamme tiedon nopeammin eteenpäin ja lisättyä vuorovaikutusta työntekijöiden välillä, Auer kommentoi.

Kaikkiaan 60 % kaikista TOP10-joukkoon sijoittuneista rakennustyömaista käytti turvallisuusmittaustensa tekoon Congridin turvallisuustyökaluja.

 

Panosta koulutukseen ja treenaa

Laadukkaasti tehty TR-mittaus on erinomainen mahdollisuus kehittää työmaiden turvallisuustasoa. Kun mittaajia on monia, tulkintojakin on monia. 

TR-mittaukseen koulutuksia mittareiden kalibrointeja tarjoavan Tapaturva Oy:n toimitusjohtaja Juha Merjama sanoo, että mittauskokemus ja perehdytyskäytännöt voivat vaihdella hyvin paljon:

 ”Jollakin työmaalla saatetaan rakennusmestarille antaa lyhyt pikaperehdytys TR-mittauksesta. Sitten annetaan mittari kouraan ja pyydetään aloittamaan mittaus. Joskus on rutiini yhdestä työmaasta, mutta rutiini ei siirry toisenlaiseen kohteeseen”, Merjama havainnollistaa.

Kokeneiden mittaajien TR-mittauskoulutuksen perustana on mittausharjoitukset, joissa käydään keskustellen läpi mittariston kriteeristön tarkoitusta ja arviolta noin 250-300 rajanvetotilannetta. 

”Joskus kahden kohteen mittausindeksit voivat olla hyvin samassa tasossa, mutta kirjattujen havaintojen määrässä on isoja eroja. Määrä pitäisi saada hyvin lähelle toisiaan. Tulkinta on sitten pelkkää treenaamista ja opettelua”, Merjama nostaa esiin.

Koko Merjaman haastattelun voit lukea aiemmasta artikkelistamme: TR-mittausdata kertoo – Yleisindeksiluvut parantuneet tasaisesti 5 vuoden aikana.

Toivomme, että koit nämä TR-mittausohjeet ja näkökulmat hyödyllisiksi ja pääset mittaamisessa näppärästi eteenpäin.

image

Kiinnostaisiko sinua kokeilla Congridin TR-mittaria?

Aloita veloituksetta

image

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää yrityksellesi koituvista eduista?

Aloita Congridin testaaminen veloituksetta