Tarkastusasiakirja

Ohjaa työmaita hyvään rakentamistapaan ja työn asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseen

Tarkastusasiakirja_Congrid_Live

Valmiit tarkastusasiakirjasisällöt yhdessä paikassa

Työkalu on luotu tukemaan prosessinomaista laadunhallintaa

Tarkastusasiakirjaan on kirjattu tärkeimmät tarkastettavat asiat ja riskialtteimmat työvaiheet. Myös viranomaiskatselmukset kirjataan tarkastusasiakirjaan. Aiemmin sovitut vastuuhenkilöt varmentavat allekirjoituksellaan suoritetun tarkastuksen tarkastusasiakirjaan ja vastaava työnjohtaja on velvoitettu valvomaan, että tarkastusasiakirja on ajan tasalla ja vastuuhenkilöt ovat suorittaneet sekä allekirjoittaneet vaaditut tarkastukset asiakirjaan.

Uusi Congridin julkaisema digitaalinen tarkastusasiakirja on osa ohjelmiston laadunhallinnan kokonaisuutta. Yritykset voivat räätälöidä hankekohtaisia omia tarkastusasiakirja sisältöjä ja ottaa nämä käyttöön muutaman asetuksen kautta. Tarkastusasiakirja linkittyy myös osana projektikohtaisia laadunvarmistusmatriiseja, mitä kautta hallitaan normaaliin tapaan työmaalle suunniteltuja työvaihetarkastuksia
  • Työmaakokousten tehtävien listaukseen
  • Lisä- ja muutostöiden hyväksyntöjen seurantaan
  • Suunnitelmapuutteiden hallintaan
  • Reklamaatioiden hallintaan

Valmiit tarkastusasiakirjasisällöt yhdessä paikassa

Työkalu on luotu tukemaan prosessinomaista laadunhallintaa. Selkeyttääkseen kaikkien osapuolten tiedonsaantia, Congrid- tarkastusasiakirja kokoaa kaiken yhteen paikkaan. Kommentit, valtuutetut tehtäväkokonaisuudet isommastakin osakokonaisuudesta sekä lopulliset dokumentit tuloksista.

Olemme tehneet yhteistyössä Rakennusteollisuus RT:n kanssa diplomityön, jonka tavoitteena on ollut yhdistää Suomen rakennusvalvonnan tarkastusasiakirjat yhdeksi kokonaisuudeksi. Tarjoamme kaikkien asiakkaiden käyttöön valmiin valtakunnallisen tarkastusasiakirjasisällön vuoden 2021 loppuun mennessä sisältäen:

Kantavat rakenteet
Kuivaketju10:n

Tarkastusasiakirja on luotu koko projektiorganisaation käyttöön

Hankesuunnitteluvaiheesta projektin luovutukseen. Kaikki projektitason tehtävät yhdessä paikassa, kommentoituna, dokumentoituna ja ajallaan hoidettuna. Ei enää tärkeitä projektitason tehtäviä kirjattuna palaverimuistioihin tai turhauttavaa kommunikointia sähköpostiviestein.
  • Valvojille ja  Konsulteille
  • Urakoitsijoille
  • Tilaajille
  • Suunnittelijoille
  • Kosteuskordinaatorille
  • Viranomaisille

Uusi työryhmät-ominaisuus tehtävienhallintaan

Määritä projektisi työryhmät ja hallinnoi, kenen vastuulla projektin tarkastusasiakirjan eri tehtävät ovat. Jokainen käyttäjä voi nopeasti suodattaa oman roolinsa mukaiset tehtävät, jotta saa kokonaiskuvan tehtävistään.

Kommentoi tehtävien edistymistä hankkeen eri osapuolille

Projektin kokonaiskuvan kannalta on tärkeää tietää, missä vaiheessa eri osapuolten tehtävät ovat. Congridin uusi tarkastusasiakirja tuo tiedon koko projektitiimille reaaliajassa, jotta hankkeelle olennaiset tehtävät saadaan hoidettua ajallaan.

Alatehtävät projektin tarkastusasiakirjan päätehtäville

Projektinhallinnan päätehtävät koostuvat usein pienemmistä osakokonaisuuksista. Nyt tarkastusasiakirjan päätehtävien alle voi lisätä alatehtäviä ja osoittaa ne projektiorganisaation eri henkilöille ja ryhmille.

Koontiraportti tarkastusasiakirjan tilanteesta

Voit luoda projektisi tarkastusasiakirjan tehtävien tilanteesta ja vastauksista koontiraportin hankkeen tilaajalle sekä viranomaisille.
Koontiraportti tehtävien tilanteesta

Projektin aikana on usein tärkeä antaa tilaajalle ja viranomaisille tieto, miten hankkeen tarkastusasiakirjaan laaditut tehtävät etenevät. Ei enää ylimääräistä työtä tarkastusasiakirjan koonnin ja kuittausten saamiseksi. Voit tiedottaa kattavien lisätietojen kanssa, miten kokonaisuus on edennyt milloin vain hankkeen aikana.

Laadunvarmistusmatriisin tarkastusten koontiraportti

Tarkastusasiakirja koontiraportin liitteeksi. Nyt voit tulostaa projektista myös laadunvarmistusmatriisin hankkeen edistymistä tarkastusten osalta. Taulukko sijaintitietoineen näyttää yhdessä näkymässä miten tarkastukset ovat edistyneet jokaisessa työvaiheessa.

Näin pääset alkuun

Sovi ilmaisesta demosta Congridin myynnin kanssa, ja aloita ilmainen kokeilujakso projektillasi.

Congrid on ohjelmistokokonaisuus laadun ja turvallisuuden hallintaan kaikenlaisia rakennusprojekteja varten. Congrid parantaa laatua ja turvallisuutta, maksimoi työmaan tuottavuuden ja vähentää kustannuksia.

Congrid-Tehtävälistat-Työkalu-1