|

Tag: IOT

Haluamme lyhyesti pohtia Teollisen internetin tulevaisuuden mahdollisuuksista. Lopussa peilaamme vuonna 2015 julkaistua ”Suomalainen Teollinen internet – haasteesta mahdollisuudeksi” – hankkeen tutkijaryhmän selontekoa siitä, minkälaisia kansantaloudellisia ja työvoimapoliittisia ennusteita siihen liitetään. Teollisesta internetiä hyödyntämällä tuotteet, niitä tuottavat yritykset ja kuluttajat linkittyvät toisiinsa internetin pilvipalveluiden kautta. …

READ MORE