Mitä tarkoittaa rakentamisen laadun johtaminen datalla?

Lähes 60 % Congridin käyttäjistä kertoo pitävänsä laadun parantamista Congridin merkitsevimpänä hyötynä (Lähde: Asiakastyytyväisyystutkimus 9/2023) 

Digitaaliset laatutyökalut ovat luoneet uudet olosuhteet tuoda työmaan, rakennusliikkeen johdon ja tilaajat lähemmäksi toisiaan laatukysymyksissä. 

Työkalu tai data eivät kuitenkaan itsessään ole maagisia taikavoimia. Muutoksen raaka-aineet syntyvät arjesta ja käytännöllisyydestä. Asiantuntijamme Otto Ruusunen kertoo, mitä rakentamisen laadun johtaminen datalla on ja mistä tunnistaa laadukkaan datan. 

 

Rakentamisen laatu ja laadun johtaminen pähkinänkuoressa 

Rakentamisen laadulla tarkoitetaan sitä, että lopputulos vastaa rakennushankkeelle etukäteen asetettuja laatuvaatimuksia ja kaikki rakentamistyössä mukana olevat osapuolet ymmärtävät yksimielisesti, mitä vaaditulla laadulla ja suorituksella tarkoitetaan.  

Rakentamisen laatu lähtee kolmesta osa-alueesta eli laadun koettavuudesta, teknisestä laadusta ja toiminnallisesta laadusta, jotka vastaavat hankkeelle laadittuja suunnitelmia, Otto Ruusunen avaa laadun käsitettä

Työmaiden päivittäisten tapahtumien johtaminen on ollut jo pitkään rakennusalalla kuuma peruna, josta käytiin aktiivista julkista keskustelua esimerkiksi Building2030-konsortion kesäseminaarissa 

Myös Rakennuslehden vuoden työmaa 2023-kilpailun raadissa korostettiin ihmisten johtamispanosta menestyvien rakennushankkeiden laadun takana. 

Etenkin tahtituotantohankkeissa toiminnan aktiivinen seuraaminen ja johtaminen ovat tärkeässä roolissa. Homma ei toimisi mitenkään niin, että annetaan vain kouraan valmiit suunnitelmat ja käsketään tekemään suunnitelmissa mainitut asiat, Ruusunen komppaa

Ohjelmistojen tehtävä on tarjota tukea ja edellytyksiä päivittäiseen laadun johtamiseen. Laatu syntyy osapuolten yhteistyöstä, joka näkyy työmailla päivittäisten tekojen, työmaapalavereiden päätösten ja työn ohjauksen summana.  

Congridin datasta saa välittömän palautteen ja yhteenvedon siitä, mitä on tapahtunut, mitä nyt on menossa ja missä vaiheessa laatutarkastukset ovat. Datan oikea tulkinta paljastaa trendit, jos jokin virhe esimerkiksi monistuu. Trendiin voidaan puuttua ajoissa, Ruusunen sanoo

Parhaina Congridin päivittäisen laadun johtamisen työkaluina Ruusunen pitää havaintonäkymän ja digitaalisen laatumatriisin tarjoamaa tilannekuvaa.  

Kaikki projektin havainnot koostuvat yhdelle sivulle. Käytössä on helpot suodatustekijät, joiden avulla voi pureutua eri osa-alueisiin tarkemmin. Kokonaisuus syntyy yksittäisistä asioista, joiden hallintaa tarvitaan, Ruusunen vinkkaa

Kiinnostaisiko sinua kokeilla Congridin digitaalisia laatutyökaluja?

Milloin data on laadukasta? 

Kaikki rakentamisen työvaiheet ja niiden suoritukset tulisi todentaa tehokkaasti valokuvilla ja mahdollisimman tarkoilla lisätiedoilla. Laadukkaan datan perusedellytys on, että ohjelmistolle annettujen lähtötietojen laatu on hyvää.  

Rakentajan ei kuitenkaan pitäisi Ruususen mielestä koskaan tyytyä vain siihen, että tiedot ovat digitoituja. Yksi digitaalisten laadun johtamisen työkalujen ehdottomista vahvuuksista on tiedon koostuminen valmiiksi käytettävään ja jatkojalostettavaan muotoon.   

Kaikki tiedon hyötyarvo löytyy raportointien sisästä. Pelkkä dokumentointi ei ole laadunhallintaa. Congridin valmiiksi käytettävään muotoon rakentuvat raportoinnit poistavat tarpeen penkoa raporttipinoja, kun halutaan hallita yksityiskohtia. Vastaus on yksityiskohtien hallinnassa, Ruusunen kuvaa

 

Laadun johtamiseen ja kehittämiseen panostaminen lisää läpinäkyvyyttä, katetta ja työhyvinvointia

Rakennusalalla jatkuva kiire ja kustannuspaineet ovat yleisesti rakentajien työmailla tunnistamia ilmiöitä heikon laadun taustalla (Lähde: Rakennusliiton kyselytutkimus 2018) 

 Otto Ruususen mielestä syksyn asiakastyytyväisyystutkimuksen vastaukset ovat kuitenkin positiivinen merkki siitä, että ammattirakentajille hyvä työn laatu on erittäin tärkeää.  

Ihmiset selvästi ymmärtävät hankkeiden laadunhallinnan merkityksen ja mitä kaikkea hyvää laadun kehittämisestä seuraa. Hankkeet menestyvät paremmin. Menestyksekkäällä laadunhallinnalla on usein selvä korrelaatio hankkeiden katteeseen. Menestyksekkäästä hankkeesta seuraa mahdollisesti bonuksiakin. Työmaatasolla tilanne on hallinnassa ja stressitasot laskevat, kun tulipaloja ei tarvitse sammutella. Tilaajalle on helppoa raportoida läpinäkyvästi hankkeen tilannetta ja kuulumisia, Ruusunen luettelee

Laadunhallinnalla ja rakentamisen laadun johtamisella on myönteisiä merkityksiä myös ympäristön näkökulmasta, kun laadukkaasti toteutettu rakennus kestää suunnitellusti ja materiaalihävikki on pienempää. Ilmasto- ja ympäristönäkökulmien huomiointiin tähtää myös uusi rakentamislaki.  

Uusi voimaanastuva rakentamislaki 1.1.2025 alkaen edellyttää, että luvan saamiseksi hankkeiden suunnitelmien mallit ja tiedot ovat koneluettavassa muodossa. Ruusunen näkee uudessa velvoitteessa selkeän ”kultareunan”.  

Jos aiemmin työmaalla on toimittu niin, että ensin tehdään työt ja vasta lopuksi täytetään pakolliset raportit velvoitteiden vuoksi, niin nyt ”pakotetaan” tekemään sielläkin asioita enemmän oikein. Kaikki hyötyvät siitä, että työt tehdään alusta asti vaatimusten mukaisesti, Ruusunen linjaa 

Tekoäly tuo tullessaan uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia myös rakentamiseen, mutta tekoälyn todelliseen hyötyarvoon vaikuttavat Ruususen mielestä samat lainalaisuudet kuin laadukkaan datan tuotantoon tai laatujohtamiseen.  

Kun voimme tarjota tekoälylle opetusaineistoksi laadukasta dataa, niin voimme valjastaa sen tukemaan ennakointia, puuttumista ja kehittymistämme opitun datan pohjalta, Ruusunen sanoo 

Joko teidän hankkeissanne käytetään digitaalisia laatutyökaluja laadun johtamiseen?