Tee rakennustyön valvontaraportti valmiilla valvontamuistiopohjalla suoraan Congridiin

Rakennustyön valvontaraportti pohja
Rakennustyön valvojat saavat muistioiden avulla tallennettua ylös rakennuskohteissa ilmenevät huomionsa ja samalla suoraviivaistetaan viestintää tilaajien ja urakoitsijoiden välillä.
Rakennustyön valvontaraportti syntyy jatkossa sujuvasti, sillä Congridissa on nyt 4 valmista valvontamuistiopohjaa, joilla pääurakoitsijoiden ja valvojien työmaa-arjen yhteispeli nopeutuu ja tieto tavoittaa kaikki osapuolet.
Mitä muistiot ovat ja miten niitä käytetään?

 

Rakennustyön valvontaraportit, jotka voit täyttää suoraan digitaaliseen työkaluun

Rakennusprojektissa on usein mukana monia toimijoita ja eri tekniikkalajien erityisosaajia. Niin myös rakennustyön valvontaa tekeviä ammattilaisia. 

Kun valvoja käy työmaan läpi, hän ilmoittaa tekemistään havainnoista ja korjaustarpeista pääurakoitsijalle. Näin kaikki tarvittavat huomiot tulevat rakennustyön tilaajien tietoon ja niihin voidaan puuttua. 

Aikaisemmin pääurakoitsijoiden kanssa työskennelleet rakennustöiden tarkastajat ja valvojat ovat joutuneet luomaan muistionsa puhtaalta pöydältä tai käyttämään erillistä dokumenttia. 

Valvontapohjien käyttöönotossa on ollut vaikeuksia, koska pääurakoitsija omistaa projektit, eikä valvojilla ole ollut oikeuksia hallita omia valvontapohjia.  

Nyt ylimääräiselle käsityölle ja dokumenttien kanssa kikkailulle ei ole enää tarvetta, sillä olemme luoneet Congridiin 4 valmista valvontamuistiopohjaa 

Congridin uudet valvontamuistiopohjat ovat: 

  • Rakennusvalvonnan muistio 
  • LVIA valvontamuistio 
  • Sähkötöiden valvontamuistio 
  • Yleinen tarkastuspöytäkirja 

Yleinen tarkastuspöytäkirja soveltuu mainiosti käyttöön esimerkiksi silloin, kun Congridin laatutyökalut eivät ole valvontaa ja tarkastuksia suorittavalle henkilölle entuudestaan tuttuja. 

Kaikkien valvontamuistiopohjien suunnittelussa on huomioitu myös yksilöllinen muokattavuus omaan käyttötarkoitukseen parhaiten sopivaan muotoon.   

 

Miten valmiit valvontamuistiopohjat toimivat?

Muistiopohjat löytyvät projektin omistajan rakennusprojektin muistiot-välilehden alta.  

Rakennustarkastusten ja valvontatöiden tekijä voi syöttää havainnot, korjauskehotukset ja suoritetut tarkastukset suoraan Congridiin.  

Tietojen syöttämisen voi suorittaa normaalisti käsin tai sanelemalla 

Muistioissa on valmiiksi kohdat esimerkiksi rakennustekniseen valvontaan ja työturvallisuuteen liittyville havainnoille. Muistioihin voi ottaa kantaa, miten rakennustyön aikataulussa pysytään. 

 

Ramboll ja A-Insinöörit mukana kehittämässä valmiita muistiopohjia

Ramboll on kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys, jonka Suomen liiketoimintojen palveluksessa työskentelee noin 500-600 asiantuntijaa, jotka suorittavat rakentamisen valvonta- ja tarkastustöitä Congridilla. 

A-Insinöörit toteuttaa noin 4500 rakentamisen suunnittelu- ja projektinjohtourakkaa vuosittain 18 eri paikkakunnalla. Rakentamisen valvontatyötä tehdään aloituskatselmuksista pöytäkirjojen tarkastuksiin. 

Uusien valvontaraporttien valmismuistiopohjien suunnittelutyön pohja on rakennettu Rambollin ja A-Insinöörien asiantuntijoiden kanssa yhteisten kokemuksien jakamisen ja aktiivisen vuoropuhelun avulla. Näin käyttökokemukseen on saatu siirrettyä mittava kenttäkokemus ja todellinen ote käytännössä tapahtuvasta työstä. 

Congridin asiantuntijan Tuomas Jääskeläisen mielestä, pääurakoitsijoiden ja valvojien yhteispeliä pitäisi pyrkiä helpottamaan mahdollisimman paljon. 

 Meidän pitää koko ajan myös muistaa, että muistioita täyttelevä käyttäjäkunta on digitaalisesti eri tasoilla. Digitaalinen loikka pienenee, kun järjestelmästä löytyy jokaiselle taitotasolle jo entuudestaan tuttuja juttuja, Jääskeläinen huomauttaa.  

Parempaa laatua turvaava ja sujuva tiedon liikkuminen osapuolten kesken on mainittu myös eduskunnan 1.3.2023 hyväksymässä uudessa rakennuslaissa. 

Congridin tuotekehityksen tärkein lähtökohta on käyttäjä. Haluamme jatkossakin keskittyä havaitsemaan käytännön arjesta tilaisuuksia, joilla voimme helpottaa valvonnan suorittamista ja digitaalisen työkalun optimaalista hyödyntämistä kaikkien osapuolten näkökulmasta, Jääskeläinen alleviivaa.  

Rakennustyömaalla aika juoksee ja jokainen tunti on tärkeä. Vuonna 2021 suoritetussa kenttäkokeessa verrattiin keskenään 3 samankaltaisen rakennuskohteen tarkastustoimenpiteiden ja valvonnan suorittamista perinteisillä menetelmillä (kynät, paperit, sähköposti jne.) 

Kokeessa ilmeni, että tarkastustoimenpiteet valmistuivat jopa lähes 2 kertaa nopeammin Congridilla. 

Kiinnostaako sinua tutustua suorittamaamme kenttäkokeeseen tarkemmin?  

Lataa tästä valvonnan merkitys rakennushankkeissa-vertailututkimus  

Oletko kiinnostunut ottamaan Congridin ja rakennustyön valvontaraporttiisi valmispohjat kokeiluun? Ota yhteyttä myyntiimme