Rakennustyön työturvallisuussuunnitelma (TTS)

Rakennustyön työturvallisuussuunnitelma / TTS

3 syytä, miksi valita Congridin käyttövalmis asiakirjapohja 

Rakennustyön työturvallisuussuunnitelma on lakisääteinen suunnitelma rakentamistyön ja rakennustyömaa-alueen työturvallisuudesta, jonka laatimisesta vastaa yleensä hankkeen pääurakoitsija tai rakennuttaja.  

Erilaisia työturvallisuussuunnitelman pohjia, kaavakkeita ja malleja löydät kyllä nykyisin helposti netistä, mutta silti moni urakoitsija valitsee mieluummin työturvallisuussuunnitelman tekemisen suoraan digitaaliseen työkaluun, jolla huolehditaan muustakin työmaan turvallisuudenhallinnasta.  

Kerromme sinulle 3 tärkeintä syytä, miksi työturvallisuussuunnitelman täyttäminen Congridiin on Exceliä ja papereita järkevämpi valinta.   

 

Mitä Rakennustyön työturvallisuussuunnitelma (TTS) sisältää?  

Rakennusalan työturvallisuussuunnitelman ensisijaisena tarkoituksena on ottaa huomioon kaikki mahdolliset rakentamisen vaiheisiin ja työmaa-alueeseen liittyvät riskitekijät, jolla voidaan varmistaa rakentamistyön eteneminen hankkeen alusta päätökseen ilman vaaratilanteita tai tapaturmia.  

Suunnitelman tulee ottaa huomioon esimerkiksi:  

 • Tiedot työmaan riskeistä (esim. melu, pöly, koneet) 
 • Turvallisuusmääräykset  
 • Työmaan turvallisuusjärjestelyt (esim. suojaus, työmaa-alueen rajaus) 
 • Turvallisuuskoulutukset ja pätevyydet (esim. työturvakortti) 
 • Varautumismenettelyt hätätilanteisiin (esim. poistumistiet, kokoontumispaikat) 

Työturvallisuussuunnitelma on virallinen rakentamistyön turvallisuusasiakirja ja sillä on olemassa tietyt muotovaatimukset.   

Työturvallisuussuunnitelmasta tulee ilmetä:  

 • Työkohteen tiedot 
 • Vastaavan urakoitsijan tiedot 
 • Työn kesto 
 • Mitä työtä suunnitelma koskee 
 • Kuka riskeille ja vaaroille altistuu 
 • Työvaiheiden vaarojen erittely (mitä työssä tehdään, vaarat, vaarojen hallinta) 
 • Vastuullisten allekirjoitukset

Kaikki työturvallisuusvelvoitteet on määritelty lainsäädännöissä, kuten työturvallisuuslaissa. 

 

Mitä hyötyä on tehdä työturvallisuussuunnitelma (TTS) Congridiin?

Julkaisimme keväällä 2023 Congridiin käyttövalmiit turvallisuusasiakirjapohjat.  

Kehitystyömme oivallus lähti siitä, kun huomasimme miten usein asiakkaat kysyvät meiltä suositeltavaa pohjaa, mallia tai neuvoja, mitä perustietoja asiakirjoihin tarvitaan.  

”Olimme muutaman asiakkaan kanssa tehneet valmiiksi rakennettuja turvallisuushavaintopohjia eri tarpeisiin. Toisen asiakkaan kanssa olimme laatineet erilaisia turvallisuuden tarkastuslomakkeita. Eräs kollegani vielä lisäsi siihen, että useampi hänen asiakkaansa oli tiedustellut työturvallisuussuunnitelmien tekoon pohjia”, asiakkuustiimimme päällikkö Jane Nurmala muistelee.

Ammattirakentajien vastaanotto oli positiivinen. Rakentajat ymmärtävät hyvin asiakirjojen täyttämisen positiiviset vaikutukset, mutta kaikenlainen ylimääräinen tietojen syöttäminen tai etsiminen vie heidän työaikaansa.  

Tässä 3 eniten työn kulkua ja samalla turvallisuuttakin kehittävää syytä:  

1.Kaikki tiedot saa nopeasti

Kaikki asiakirjoihin tehdyt merkinnät löytyvät nopeasti ja helposti, jolloin tiedot on myös helppo tarkastaa. Kenenkään ei tarvitse käyttää aikaa viestien vaihtoon tai soitteluun tietääkseen, missä mennään.  

2. Uusia asiakirjoja ei tarvitse luoda ”nollasta”  

Asiakirjapohjien näpyttelyä tai esitäyttelyä ei tarvitse tehdä enää koskaan, sillä työturvallisuussuunnitelman pohjaan on jo rakennettu kaikki tarvittavat esitiedot ja kysymykset.  

Työturvallisuussuunnitelman asiakirjapohja ottaa siis jo valmiiksi huomioon, mihin kaikkiin kysymyksiin työturvallisuussuunnitelmassa tulee ottaa kantaa.   

3. Työturvallisuussuunnitelma on mukana siellä, missä muukin dokumentointi 

Tiedostoja ei tarvitse erikseen säilyttää tietokoneiden kansioissa tai liitellä muuhun dokumentointiin, esimerkiksi tehtäväsuunnitelmaan.  

Työmaaviestinnän kulku ja laatukin paranevat, koska työmaan turvallisuussuunnitelma on kaikkien osapuolten saatavilla ja yhteisesti jaettu. 

 

Miten työturvallisuussuunnitelman tekeminen käyttövalmiilla asiakirjapohjalla toimii?  

Päästäksesi tekemään työturvallisuussuunnitelman, sinun tarvitsee vain valita työturvallisuussuunnitelmaan vastuulliset osapuolet ja sitten ryhtyä täyttämään tietoja valmiiksi rakennettuihin kysymyssarakkeisiin.  

 • Congridissa työturvallisuussuunnitelma asetetaan valmiiksi painamalla ”valmis” ja sitten asiakirjan voi allekirjoittaa sähköisesti.  
 • Voit myös vastuuttaa muut vastuulliset (esim. aliurakoitsijat) osallistumaan allekirjoittamiseen suoraan Congridissa ja pystyt myös seuraamaan, kuinka moni on allekirjoittanut asiakirjat. 

 

Onko rakennustyön työturvallisuussuunnitelman tekeminen juuri nyt ajankohtaista ja kaipaat itsellesi siihen mahdollisimman helppoa ratkaisua?  

Osta omat turvallisuusasiakirjapohjat täältä.