Congridin käyttövalmiit rakennustyömaan turvallisuusasiakirjamallit säästävät aikaa ja poistavat tehokkaasti ylimääräistä näpyttelyä

Ammattirakentajilla on työmailla useita tärkeitä työtehtäviä, joiden suorittaminen on suhteellisen näkymätöntä.  

Yksi sellaisista on lakisääteisten rakennustyömaan turvallisuusasiakirjojen täyttäminen.   

Työmailla tehtävien läheltä piti-tilanteiden raporttien, henkilönostinten tarkastuspöytäkirjojen ja työn turvallisuussuunnitelmien täytöillä kuitenkin varmistetaan, että työmaalla työskentelyn turvallisuustasoa voidaan ylläpitää ja kehittää.   

Hyvin usein rakentajat ovat joutuneet aloittamaan turvallisuustarkastusten havaintojen laadinnan tyhjästä eli etsimään ensin jonkinlaisen rakennustyömaan turvallisuusasiakirjan mallin, johon esitietojen täyttelyn voi aloittaa. 

Nyt työtä ei kuitenkaan tarvitse enää aloittaa aina alusta ja uudestaan, sillä kehitimme Congridiin uudet käyttövalmiit turvallisuusasiakirjapohjat.  

 

Valmisasiakirjapohjien kehittäminen alkoi tunnistetuista asiakastarpeista

Congridin huhtikuussa 2023 pitämässä strategia-aamussa pohdittiin, miten ammattirakentajan turvallisuuden eteen tehtävää työtä voisi helpottaa ja jouduttaa lisää: 

“Saamme paljon erilaisia kehitystoiveita ja ideoita. Asiakkaiden aikataulu on tiukka ja monille käsin tehtävät dokumenttien naputtelutyöt eivät ole kovin mielekästä puuhaa”, sanoo Congridin asiakkuustiimin toiminnasta vastaava Jane Nurmala. 

Yhteisessä kokoontumisessa ilmeni, että turvallisuusasiakirjojen täyttöavusta oli tullut useita yksittäisiä palvelupyyntöjä:  

 “Olimme muutaman asiakkaan kanssa tehneet valmiiksi rakennettuja turvallisuushavaintopohjia eri tarpeisiin. Toisen kanssa olimme laatineet erilaisia turvallisuuden tarkastuslomakkeita. Eräs kollegani vielä lisäsi siihen, että useampi hänen asiakkaansa oli tiedustellut työn turvallisuussuunnitelmien tekoon pohjia”, Nurmala jatkaa.

Tiimissä tultiin siihen johtopäätökseen, että joku muukin ammattirakentaja saattaisi arvostaa tällaista helpotusta omaan arkeensa.   

Niinpä yksittäiset havainnot yhdistettiin ja valjastettiin uudeksi valmisratkaisuksi. Lopputuotoksena syntyivät käyttövalmiit turvallisuusasiakirjamallit, jotka lanseerattiin asiakkaiden saataville huhtikuun lopussa.  

 

Millaisia ovat uudet rakennustyömaan turvallisuusasiakirjojen mallit?

 Valmiita turvallisuusasiakirjamalleja on tarjolla kolmeen eri päätarkoitukseen:   

  • Turvallisuushavaintojen raportointiin (läheltä piti- ja tapaturmaraportit)  
  • Turvallisuustarkastusasiakirjoiksi (esim. henkilönostimen käyttöönottotarkastus)  
  • Työn turvallisuussuunnitelman täyttöön  

Valmisasiakirjamallien käyttöönotolla on kolme merkittävää hyötyä: 

  1. Kaikkiin asiakirjapohjiin on rakennettu valmiiksi tarvittavat esitietokentät ja kysymykset, joten asiakirjoja ei tarvitse enää koskaan aloittaa luomaan ”nollasta”  
  2. Kun kysymyksiin pääsee vastaamaan heti ja asiakirjat voi täytellä suoraan Congridiin, mitään muuta tiedostojen liittelyä tai käsin naputtelua ei tarvita. Ajansäästö on merkittävä 
  3. Työmaan viestinnän kulku ja laatukin paranevat, kun kaiken turvallisuuteen liittyvän tiedon saa jatkossa käyttöönsä yhdestä paikasta 
  4. Täytetyn työn turvallisuussuunnitelman saa vietyä suoraan uuteen Congridintehtäväsuunnittelutyökaluun.  

 

Positiivinen vastaanotto ammattirakentajilta

Rakennusteollisuus Ry:n järjestämän rakentamisen turvallisuusviikon aikana järjestetty lanseerauswebinaari keräsi mukavasti kiinnostuneita osallistujia. Nurmala kuvailee rakennusammattilaisten ensireaktioita uudesta mahdollisuudesta innostuneiksi: 

“Osallistujat halusivat tietää, voiko työn turvallisuussuunnitelman jakaa aliurakoitsijoille, voiko tehtyjä asiakirjoja täydentää tai muokata ja voiko asiakirjoja räätälöidä tai niiden määrää myöhemmin lisätä. Ja kaikkiin näihin kysymyksiin vastaus on: Kyllä voi”, Nurmala sanoo. 

Jos turvallisuusasiakirjojen täytteleminen on sinullekin normaalia arkipäivää ja haluat poistaa ylimääräisen näpyttelyn ja etsintätyön arjestasi, niin ota Congridin rakennustyömaan turvallisuusasiakirjamallit käyttöön. 

Katso hinnat ja tilaa turvallisuusasiakirjapohjat täältä