Opas poikkeustilanteisiin varautumiseen rakennusalalla

Alkanut vuosikymmen on osoittanut, että koko maailman tilanne voi muuttua lyhyessäkin ajassa, eikä muuttuneen tilanteen vaikutuksia voida aina ennakoida tarkasti. Siksi tärkeintä on ymmärtää se, että laadun- ja turvallisuuden hallinnan vaatimukset eivät katoa mihinkään poikkeusaikana. Jotta niiden ylläpitämisessä pysytään vähintään samalla tasolla kuin normaalina aikana, on tärkeää suunnitella niiden prosessit ennakolta riittävän kestäväksi.

Laatu, turvallisuus ja kommunikaatio poikkeusaikana

Laadun- ja turvallisuuden hallinta ovat rakennustyömaan peruspilareita, joiden huolellinen sunnittelu vaikuttaa suoraan projektin lopputulokseen. On tärkeää hahmottaa oman yrityksen ja projektien toimintatavat ja ominaispiirteet, jotta riskejä voidaan arvioida pätevästi.

  • Oppaassamme käsittelemme mm.
  • Millaisia haasteita poikkeusaika asettaa laadun- ja turvallisuuden hallinnalle
  • Kuinka ylläpitää laadun- ja turvallisuuden hallintaa poikkeusaikana
  • Millaisia erityisominaisuuksia poikkeusaika asettaa viestinnälle
  • Kuinka tunnistaa poikkeusajan aiheuttamia riskejä ja löytää keinot vahvistaa prosesseja ennakkoon

Opas sisältää asiantuntijatietoa poikkeusajan vaikutuksista ja sen luomista haasteista työmaan laadun- ja turvallisuuden hallinnassa. Teoriaosuus koostuu sekä tutkitusta tiedosta että asiantuntijahaastatteluista – oppaaseen on koottu näkemyksiä laajasti eri työmaan toimijoilta suunnittelijoista rakennustyöntekijöihin.