PROJEKTIT

Hallinnoi jokaisen projektin tietoja ja pysy ajantasalla tuotannon tilanteesta. Analytiikan avulla näet tuotannon kehityksen kulkua laadun- ja turvallisuuden osa-alueilla yhdellä silmäyksellä.

ARKISTOINTI

Kaikki mobiiliapplikaatiolla tehdyt tarkastukset ja mittaukset tallentuvat automaattisesti Live-palveluun. Dokumentit ovat aina järjestyksessä ja helposti löydettävissä.

RAPORTOINTI

Lähetä tarkastuksien ja mittauksien raportit suoraan projektin osapuolille, ilman ylimääräistä työtä. Seuraa korjaustöiden etenemistä reaaliajassa.

TIEDON HAKEMINEN

Löydä projektin kaikki valokuvat ja raportit vaivattomasti koko projektin ajalta. Tiedot tallentuvat oikeaan paikkaan ja pysyvät järjestyksessä.

Laadun­varmistus­matriisi räätälöitynä projektillesi

HELPOTTAMAAN PROJEKTIEN LAADUNHALLINTAA KOKO TUOTANNON AJAKSI

Laadunvarmistuksella takaamme, että jokaisen projektin työvaihe hoidetaan oikeiden toimintatapojen ja sääntöjen mukaisesti. Voit halutessasi räätälöidä projektin laadunvarmistuksen jokaiselle työvaiheelle erikseen. Työvaiheen käynnistyttyä näet yhdellä silmäyksellä miten tarkastukset etenevät. Kaikki raportit tallentuvat automaattisesti oikeaan paikkaan, pysyvät järjestyksessä ja ovat helposti löydettävissä.

Raportointi kattavilla liitteillä

YHTENÄINEN ULKOASU JA HELPPOLUKUISUUS

Raportointi selkeytyy, kun dokumenttien ulkoasu ja sisältö ovat yhtenäisiä yrityksen sisällä. Congrid mahdollistaa yhtenäiset raportit kattavilla lisätiedoilla ilman ylimääräistä työtä. Pohjakuvamerkintä ja valokuva raportin liitteenä antavat lisähyötyä työn korjaajalle tai huoltotoimenpiteille. Sijaintitieto ja muut lisätiedot valokuvissa tuovat lisäarvoa ja mahdollistavat tiedon löytämisen myös jälkikäteen.

Lakisääteinen työmaapäiväkirja

TYÖMAAN LOKITIEDOT YHDESTÄ PAIKASTA

Työmaapäiväkirjan täyttäminen ei ole koskaan ollut näin helppoa. Hyödynnä olemassa oleva data ja automaattiset sääpalvelut, jolloin voit käyttää aikasi tärkeiden huomioiden kirjaamiseen. Vastaavan ja valvojan kommentit ja aikaleimat kertovat, milloin pöytäkirjan on hyväksytty ja mitä kommentteja jätetty.

Työvaiheiden edistymistä muokataan reaaliajassa. Muuttumaton työmaan vahvuustilanne on helppo kopioida edelliseltä päivältä.

Congrid digitaalinen työmaapäiväkirja

Analytiikka työmaalle ja yrityksen johdolle

TIEDON ANALYSOINNILLA VARMISTETAAN JOKAISEN OSA-ALUEEN KEHITYS

Projektin aikana kerättyjen tietojen avulla voidaan analysoida tuotannon kehitystä, havaita tehottomat työvaiheet sekä puuttua niihin. Tarkastuksissa ja mittauksissa kerättyjen tietojen avulla pystytään analysoimaan laadun- ja työturvallisuuden kehitystä sekä havaitsemaan mahdolliset kehitysalueet. Digitaalinen dokumentaatio mahdollistaa analytiikan, joka mahdollistaa yrityksen toimintatapojen nopean kehittämisen ja tehostamisen.

Betonointipöytäkirja

BETONIVALUJEN DOKUMENTOINTI

Tarjoamme Suomen markkinoiden ensimmäisen digitaalisen betoinointipöytäkirjan, joka siirtää betonivalujen dokumentoinnin uudelle tasolle. Betonointipöytäkirjan ominaisuuksia ovat muun muassa valualueiden rajaus suunnitelmiin, työn suunnitelman ja toteuman seuranta sekä laatutarkastuksien liittäminen osaksi betointityön toteumaa.

Betonointipöytäkirjojen koonnin voi tallentaa raporttina suoraan projektipankkiin. Tarjoamme tulevaisuudessa myös integraatiomahdollisuuden betonitoimittajien tilausjärjestelmiin. Kuormakirjat menevät siten automaattisesti projektin dokumenttikansioon.

Congrid digitaalinen betonointipöytäkirja