Elementti- ja moduulitalorakentaja Timbeco haluaa maksimoida työaikansa rakentamiseen

Timbecon työntekijät käyttävät Congridia laatutarkastuksiin, viikoittaisiin turvallisuusmittauksiin ja piiloon jäävien rakenteiden todentamiseen.

Uusi Congrid+ nopeuttaa laatutarkastuksia tehokkaasti

Elementti- ja moduulitalojen valmistukseen keskittyvällä Timbecolla on jo yli 30 vuotta kantaneet pitkät perinteet kansainvälisestä elementtirakennusliiketoiminnasta. Nykyisin yli 100 rakentamisen ammattilaista työllistävä yhtiö toimittaa tehtailtaan valmistaloratkaisuja esimerkiksi Iso-Britanniaan, Irlantiin ja Pohjoismaihin  

Laadustaan palkittua tunnustustakin saaneen Timbecon rakentamisen laatuvaatimukset ovat tarkat. Työ vaatii korostunutta huolellisuutta, mutta samanaikaisesti ammattilaisten arki on täynnä tiukkoja toimitusaikatauluja.   

Lähes 12 vuotta yhtiön palveluksessa toiminut tuotantomestari Karl Väär pitää digitaalisia työkaluja valittaessa arvossaan erityisesti sellaisia ohjelmistoratkaisuja, joiden käyttö sopii hyvin juuri Timbecon liiketoiminnan erityispiirteisiin.  

Digitaalisten työkalujen tulisi olla käyttötarpeidemme kannalta mahdollisimman joustavia ja monikäyttöisiä. Mitä vähemmän meidän tarvitsee hankkia eri sovelluksia eri käyttötarkoituksiin, sen edullisempaa se meidän kannaltamme on, Väär kuvailee odotuksia

Timbecon työntekijät käyttävät Congridia laatutarkastuksiin, viikoittaisiin turvallisuusmittauksiin ja piiloon jäävien rakenteiden todentamiseen.   

Tarkastusten määrät ovat meillä ajan myötä lisääntyneet. Congridin mobiilisovelluksen avulla on erittäin helppoa suorittaa laadunvalvontaa suoraan tarkastettavien kohteiden luona. Se säästää huomattavasti aikaa, Väär toteaa

Yhtiö siirtyi hiljattain käyttämään uutta Congrid+-sovellusta, jonka teknisessä toteutuksessa on panostettu lisää helppokäyttötoimintoihin ja nopeuteen.  

Congridin tuotepäällikkö Saku Vuori kertoo, että Congrid+-sovelluksen kehitystyön tähtäimessä on toimia jokaisen rakentajan haalarin taskussa mahdollisimman monikäyttöisenä laadun- ja turvallisuudenhallinnan työkaluna.  

Emme tavoittele sitä, että käyttäjät viettäisivät paljon työaikaansa sovelluksessamme. Silloin veisimme turhaan sitä heidän tärkeimmältä työltään eli rakentamiselta. Taloja ei edelleenkään rakenneta sovelluksilla, vaan ihmisten työllä. Sovellusten rooli on toimia onnistumisten aputyökaluina. Mielestäni olemme onnistuneet tehtävässämme silloin, kun rakentajan työpäivän kokonaisajankäyttö sovelluksessamme on mahdollisimman minimaalinen, Vuori kuvaa kehittämistyön päätavoitetta.

Vuori toteaa, että isoimmissa rakennushankkeissa projekteille saattaa tulla mukaan uusia käyttäjiä siinä vaiheessa, kun havaintodatan määrä pyörii jo sadoissatuhansissa.  

Uutta Congrid+-sovellusta pääsee käyttämään heti, kun tietyt perusasetukset ovat latautuneet projektille. Suurimpien hankkeiden kohdalla latausaika lyhenee jopa 80 %.  

Timbecon tuotantomestari Väärkin on huomannut, että uuden sovelluksen uusi teknologia ja uudet toiminnot ovat helpottaneet lisää rakennustöiden edistymistä. 

Congrid+-sovelluksessa on mahdollisuus ladata monta kuvaa havainnolle kerralla. Se helpottaa minusta merkittävästi tarkastusten tekemistä. Uusi sovellus on myös nopeampi kuin aiempi versio, jossa projektien latautuminen käyttövalmiiksi vei enemmän aikaa, Väär tiivistää kokemuksiaan muutoksesta.

Uutta käyttöliittymää hän pitää selkeänä. Kiitosta saa myös yhdennäköisenä muodostuva ja helposti hankkeen osapuolten kesken jaettava raportointi. 

Ohjelmiston käyttöönotto on ollut Väärin mielestä yksinkertaista heti yhteistyön alkuvaiheista lähtien. Erityisesti tuen ripeys ja henkilökohtainen palveluote ovat olleet mieleen.  

Saimme alussa asiakastiimin Maria Metsalolta hyvin perusteellisen katsauksen Congridin käyttöön. Kävimme palavereissa yhdessä läpi kaikki meille hyödylliset uudet toiminnot, kun siirryimme Congrid+-sovellukseen. Tuki on ollut minusta erittäin ammattimaista. Jos meillä on ollut jokin toive, olemme saaneet vastaukset aina nopeasti, Väär päättää.

 Oletko sinäkin kiinnostunut käyttämään työpäiväsi rakentamiseen ja tarvitset avuksesi mieluiten monipuolisen kumppanin, joka tukee onnistumistasi ihmislähtöisesti ja ripeästi? 

Tilaa ilmainen esittely asiantuntijoiltamme tästä ja kokeile Congrid+-sovellusta veloituksetta.