Congrid – rakennushallinnan uusi taso

Maru Betoonitööd OÜ alkoi käyttää Congrid-järjestelmää Viron taideakatemian uuden opintorakennuksen rakentamisen yhteydessä, kun havaittiin tarve hallita projektia digitaalisin menetelmin. Yhteistyö vei projektin johtamisen ja rakennushallinnan aivan uudelle tasolle, ja siitä lähtien Congrid on ollut projekteissa päivittäin käytettävä digitaalinen työkalu.

Marko Rooba on Maru Betoonitööd OÜ:n projektipäällikkö. Yritys tekee asennustöitä, suunnittelua ja rakennustyömaiden betonitöitä. Yritys käyttää Congridin ohjelmistoa työmaiden turvallisuus- ja jälkityötarkastuksiin.

Congridin käyttö takaa ehdottomasti myös kilpailuedun muihin yrityksiin nähden, koska tilaajat näkevät, että käytössä on jo projektille valmiiksi räätälöity ohjelmisto, jonka avulla kohteet luovutetaan, ja turvallisuutta valvotaan järjestelmällisesti.

Congrid tarjoaa helppokäyttöisen ohjelmiston, jonka avulla rakennushankkeen laadun ja turvallisuuden johtaminen on läpinäkyvää eri osapuolille. Congridin avulla jokainen voi hallita ja parantaa rakennusprojektin laatua ja turvallisuutta, maksimoida tuottavuuden ja vähentää kustannuksia. Congridin tavoitteena on tarjota rakennusyrityksille parhaat digitaaliset työkalut kaikkien rakennusprojektien tehokkaaseen valvontaan ja hallintaan.

OÜ Maru Betoonitööd on betonitöihin keskittyvä rakennusyritys. Sillä on vahvaa asiantuntijuutta ja useiden vuosien kokemus tehtaiden, pysäköintihallien, teollisuusrakennusten ja infrastruktuurin rakentamisen pääurakoinnista ja yhteistyöhankkeista. Sen projektiluettelosta löytyy lisäksi myös ainutlaatuisella tavalla suunniteltuja kerrostaloja, jotka lisäävät kaupunkikuvaan omaperäistä luonnetta.

Congridin edut kilpailijoihin nähden

Tilaajat arvostavat projektille valmiiksi räätälöityä ohjelmistoa, josta on suurta hyötyä kohteen luovutuksessa ja joka lisää yritysten keskeistä luottamusta. Tämän lisäksi Congridin käyttö parantaa työturvallisuutta järjestelmällisten tarkistusten ansiosta, ja lisää tämän ansiosta sekä tilaajan että rakennusyrityksen varmuuden tunnetta.

Congridin käyttöönottamisen ansiosta Maru Betoonitööd on säästänyt myös aikaa tilaajan ja töiden suorittajan välisessä viestinnässä, joka on muuttunut selkeämmäksi ja sovinnollisemmaksi. Ohjelman käytön tekee erityisen käteväksi se, että sitä voi käyttää sekä älypuhelimella ja tabletilla työmaalla että tietokoneella toimistossa.

Congrid on auttanut meitä suorittamaan viikoittaiset turvallisuustarkastukset kaikissa kohteissa. Rakennustöiden loppuvaiheessa käytämme lisäksi jälkitöiden tarkastuksia, joissa voimme tarkistaa puutteet ja käydä kohteen läpi yhdessä tilaajan kanssa. Kirjaamme puutteet, merkitsemme niiden sijainnin ja liitämme kirjaukseen myös valokuvan. Kaikki tämä voidaan myöhemmin tulostaa pdf-tiedostoina ja lähettää kaikille eteenpäin.

Miten Congridin hyödyt näkyvät

Eri osapuolilla on omia, rakennustöitä koskevia toiveitaan, ja on tärkeää, että kaikkien toiveet saadaan kirjattua ja voidaan ottaa huomioon seuraavissa töissä. Congridia käyttämällä saadaan kuva siitä, mitkä ovat tilaajan vaatimukset ja odotukset, ja seuraavien osuuksien luovutus sujuu sekä tilaajan että töiden suorittajan kannalta nopeammin ja pienemmällä vaivalla. Marko Roobasta on hienoa, että töiden valmistuttua kohde voidaan luovuttaa tilaajalle tietäen, että koko prosessi on tarkastettu järjestelmällisesti.

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo