Länsimetron kakkosvaiheen turvallisuus- ja laatuhavainnot pysyivät oikeilla raiteillaan yhdellä ohjelmistolla

76410 havaintoa. 116316 valokuvaa. 2438 tarkastusta.

Helsingin ja Espoon kaupunkien yhdessä omistaman Länsimetron visiona on luoda maailman turvallisin metroliikenne vastuullisesti ja läpinäkyvästi. Hankkeen kakkosvaiheen rakennustyöt valmistuivat syyskuussa 2022. Projektia varten yhtiö perusti omille verkkosivuilleen tilannehuoneen, josta hankkeen etenemistä on voinut seurata reaaliaikaisesti.

Turvallisuus- ja laatuhavaintojen seuranta olisi ollut merkittävästi haastavampaa, jos olisimme joutuneet käyttämään muita tietokantoja.”

Janne Tuoma

Länsimetro

Näin mittavassa hankkeessa toimijoiden suuri määrä asettaa aikataulujen yhteensovittamiselle erityishaasteen. Yhden turvallisuus- tai laatuhavainnon käsittelyssä voi olla mukana jopa 5-6 eri vaihetta ja toimijaa. Järjestelmään kirjattuja havaintoja on tehty useita tuhansia yhtä projektinjohtourakkaa kohden. Projektinjohtourakoita on kuusi, jonka lisäksi alistettuja sivu-urakoita on yli 20 kpl, Länsimetron rakentamisjohtaja Janne Tuoma kommentoi

Kakkosvaiheeseen haluttiin mukaan yhdenmukainen järjestelmä, jossa tieto kulkisi sujuvasti havainnon käsittelijältä seuraavalle. Kumppaniksi löytyi rakentamisen dokumentointiin ja laadunhallintaan erikoistunut Congrid-ohjelmisto, joka on ollut integroituna myös Länsimetron tilannehuoneeseen.

Arvioisin, että dokumentointiin on kokonaisuudessaan osallistunut lähes 1000 henkilöä. Yhdessä projektissa on ollut havaintoja käsittelemässä jopa 200 eri käyttäjää. Projektikohtaisesti otettujen havaintovalokuvien määrä on ollut jopa noin 20 000 kuvan luokkaa, Congrid Oy:n yhteyshenkilö, tuoteomistaja Saku Vuori taustoittaa tarpeen mittakaavaa.

Kuva: M. Wirman, Länsimetro

Janne Tuoma sanoo, että yksi selkeä ja yhteinen dokumentoinnin järjestelmä on auttanut kohdistamaan selkeästi vastuita ja antamaan palautetta. Korjattavaa, mutta myös kiitosta tekijöille.

Vastaanottotarkastuksia varten olemme voineet tulostaa järjestelmästä havaintolistan ja liittää sen sellaisenaan pöytäkirjaan. Seuranta olisi ollut paljon työläämpää, jos olisimme joutuneet käyttämään muita tietokantoja. Turvallisuus- ja laatuhavaintojen seuranta olisi ollut merkittävästi haastavampaa, Tuoma toteaa.

Congrid Oy:n toimitusjohtaja Timo Makkonen on tyytyväinen siihen, että kakkosvaiheen rakentamisessa on menty ohjelmien käytön näkökulmasta oikeassa marssitahdissa.

Rakentamisen prosessit ovat olleet hyvät ja järjestelmä on tukenut hyviä prosesseja. Ei niin, että järjestelmä olisi ollut luomassa asiakkaan prosessit, Makkonen sanoo.

Länsimetron kakkosvaiheen rakentaminen valmistui jopa hieman etuajassa. Seuraavaksi vuorossa on testausvaihe. Matinkylä-Kivenlahti-liikennöintiosuus on tarkoitus ottaa liikennöintikäyttöön jo joulukuussa 2022.

Lue myös nämä: