Congridin vertailu osoittaa: Digitaaliset työkalut tehostavat työmaan valvontaa

Opas: Valvonnan merkitys rakennushankkeissa

Congrid on julkaissut oppaan valvojien työn roolista rakennushankkeissa. Opasta varten tehdyn vertailun mukaan digitaalisella dokumentoinnilla saavutetaan merkittävää ajansäästöä valvontamenettelyssä perinteiseen verrattuna. Digitaalisten työkalujen avulla luodaan projektiympäristö, jossa hankkeen kaikki osapuolet voivat seurata valvontaprosessia läpinäkyvästi.

Valvonnan merkitys rakennushankkeissa -oppaassa käydään läpi muun muassa valvonnan tärkeyttä yleisesti, tilaajan näkökulmasta sekä pääurakoitsijan osalta. Oppaassa todetaan, että hyvällä ennakkosuunnittelulla ja suunnittelun ohjauksella esimerkiksi virheiden riskiä voidaan hallita sujuvasti ja päätöksenteko saadaan ketteräksi.

“Hyvin asiansa hoitava valvoja nostaa esiin huomioitaan ja näin säästää pääurakoitsijan aikaa ja rahaa verrattuna tilanteeseen, jossa korjaukset tehdään myöhemmin purun ja uudelleen tekemisen kautta. Congridin julkaisun tavoitteena on osoittaa, miksi oikein suunniteltu valvonta on merkittävää rakennushankkeissa, ja miten voimme digitalisaation avulla tehostaa toimintaa”, toteaa Congridin myyntipäällikkö Oskar Smeds.

Oppaan kiinnostavaa antia on analyysi, jossa havainnollistetaan valvontamenetelmien aikavertailu Congridin digitaalisen valvontatyökalun ja perinteisen menetelmän välillä kolmessa saneeraushankkeessa. Otantana oli 10 puutelistakierrosta 8 000–12 000 m2 toimistorakennuksissa. Kohteiden pohjaratkaisu, rakennustapa ja talotekniikkaratkaisut muistuttivat toisiaan. Tutkimus rajattiin 30:een puutehavaintoon kierrosta kohden ja rutiininomaiset puutehavainnot eliminoitiin.

 

Digitaalisesta työkalusta selvää ajansäästöä

Asset 13-100

Analyysin mukaan perinteisellä tyylillä eli kynällä, paperilla, kännykkäkameralla, pöytätietokoneella ja tulostimella tehtynä puutelistan läpikäyntiin meni 655 minuuttia ja vaiheita oli 13. Kun puutelista käytiin läpi Congrid-ohjelmiston avulla, aikaa kului 420 minuuttia ja vaiheita oli kuusi. Ilman tarkastuskierrosta aikaa kului Congrid-ohjelmistolla 250 minuuttia ja vaiheita oli neljä. Perinteisellä menetelmällä samaan työhön kului valvojalla lähes kaksi kertaa enemmän aikaa.

Kun otetaan mukaan myös pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan ajankäyttö, digitaalisuuden hyödyt erottuvat vieläkin selvemmin. Digitaalisilla työkaluilla vastuuttaminen sujuu parhaassa tapauksessa suoraan kentältä ilman välivaiheita.

Oppaan ovat tehneet rakennusinsinööri (AMK), myyntipäällikkö Oskar Smeds Congridilta sekä Saraco B&M:n toimialajohtaja Mikko Manni.

CTA WP 2021 FI

Digitaalisuus avuksi virheiden vähentämisessä

Rakennushankkeiden valvonta varmistaa, että projektille asetetut laatu-, turvallisuus-, aikataulu- ja budjettitavoitteet saavutetaan. Näiden toteutuminen säästää aikaa, ja budjetissa pysyminen tuo kustannussäästöä. Valvonnan avulla voidaan vähentää muun muassa virheiden syntymistä. Tässä digitaalisella laadunvarmistuksella on merkittävä rooli.

Digitaaliset työkalut tavoittavat rakennuttajat, projektijohdon, loppukäyttäjän ja muut hankkeeseen osallistuvat, jotka voivat seurata valvontaprosessia läpinäkyvästi. Kun kaikki asennusvaiheet tallennetaan sähköisesti ja osapuolet ovat sitoutuneita valvontaprosessiin, voidaan yhteisellä ja läpinäkyvällä tiedolla hyödyntää kaikkien työskentelyä. Digitaalisuus lisää tiedonkulkua ja tehostaa reaaliaikaista viestintää.

Millaisia kokemuksia sinulla on valvonnan onnistumisesta ja digitaalisten työkalujen käytöstä?  Lataa ilmainen opas ja lue lisää.