Congridin 10-vuotisen matkan salaisuus:

Työntekijöiden sitoutuminen ja hyvinvointi keskiössä

Oman alansa pioneeriyritys Congrid täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Jututimme Congridin toimitusjohtajaa ja perustajajäsentä Timo Makkosta yrityksen eri vaiheista, sekä tekijöistä menestyksen taustalla. Kaiken keskiöön Timo nosti ihmiset.

 

Ensimmäiset askeleet: Hyvä työpaikka itselle ja muille

Congridin perustajat aloittivat matkansa halulla luoda hyvä työpaikka itselleen. He ymmärsivät, että jos he itse viihtyivät töissä, se heijastuisi myös muihin.

Ihmiset tekevät kaiken. Koodit, myynnin, asiakaspalvelun. Ensin halusimme perustajina luoda hyvän työpaikan meille. On haluttu pitää kunnossa perusasiat ja se, että meillä olisi mukavaa töissä” Timo kertoo. “Tämä perusajatus on edelleen vahvasti läsnä Congridin kulttuurissa.”

Myös henkilöstöhallintoon on haluttu panostaa ja yritykseen palkattiin HR-henkilö jo varhaisessa vaiheessa, totutuista tavoista poiketen.

Ollaan aina haluttu olla myös perheystävällinen työpaikka. Käytännössä tämä tarkoittaa joustavuutta ja sitä, että ymmärretään että työntekijöillä on muutakin elämää” Timo sanoo. “Congrid on myös ollut ensimmäisestä päivästä lähtien etätyöpaikka, ja kaikki käytännöt on rakennettu sen mukaan. Toimisto on kohtaamisia varten, ja iloksemme se on myös aktiivisessa käytössä.” 

 

Henkilökohtainen kasvu ja kehittyminen

Congridissa ymmärretään, että työntekijöiden henkilökohtainen kasvu ja kehittyminen ovat avaintekijöitä pitkäaikaiselle menestykselle. Timo kertoo, että työntekijöiden osaamisen kehittämiseen on varattu erikseen budjetti, ja itseohjautuvuus on ollut aina keskiössä. Yksilölle annetaan vapautta ja vastuuta omasta kasvustaan, mikä rohkaisee heitä jatkuvasti oppimaan ja kehittymään. Congridissa monen urakehitys onkin ollut paikoitellen nopeaa, ja roolit muokkautuvat ihmisten vahvuuksien mukaisesti.

 

Muuttuva työympäristö 

Congrid ei ole pysynyt paikallaan 10-vuotisen taipaleensa aikana. Yritys on kasvanut ja muuttunut, ja suurin muutos tuli vuonna 2020 kun Congrid liittyi osaksi SmartCraft-konsernia. Tekemisen fokus muuttui samalla, kun sulauduttiin osaksi isompaa kokonaisuutta. Muutos onkin ollut keskeinen osa tätä matkaa.

Me olemme kasvaneet perustajavetoisesta pienestä yhtiöstä osaksi isompaa yhtiötä. Tekeminen on ollut kasvuun tähtäävää alusta asti” Timo kertoo. “Tarvittaessa olemme investoineet jopa etupainotteisesti”.  

 

Osallistuminen ja kuuleminen

Yksi Congridin menestyksen salaisuuksista on avoin keskustelukulttuuri ja työntekijöiden osallistuminen päätöksentekoon. Timon mukaan kynnys on matala, ja keskustelu on ollut osa yrityksen kulttuuria alusta asti.

Liiketoimintamme vahvuus on avoin ideointikulttuuri, ja ideat voivat olla lähtöisin keneltä tahansa organisaation sisältä” hän sanoo. “Kaiken keskiössä on visio, mihin suuntaan halutaan mennä ja ihmiset miettivät, miten visio voitaisiin toteuttaa. Tästä muodostuu meidän kokeilukulttuurimme. Avoimesti pitää kokeilla, että opitaan.” Työntekijät saavat osallistua päätöksentekoon myös muilla osa-alueilla. “Esimerkiksi työsuhdepyöräetu ja hammashoito on järjestetty työntekijöiltä lähteneistä aloitteista”, Timo kertoo.

Juhlistaakseen 10-vuotista taivaltaan Congrid järjestää syyskuussa työntekijöilleen isot juhlat gaalaillallisineen ja livebändeineen. Juhliin on kutsuttu myös kaikki perustajajäsenet sekä vanhoja työntekijöitä vuosien varrelta. Juhlat, sekä niiden sisältö ovat nekin – tottakai – työntekijöiden ideoimat ja rakentamat.

image

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää yrityksellesi koituvista eduista?

Aloita Congridin testaaminen veloituksetta