Mobiilisovelluksen työkalut

HAVAINNOT

Havaintotyökalu projektisi virheiden ja puutteiden kirjaamiseen. Merkkaa havainnot pohjapiirustuksiin ja kohdista korjaajalle. Työkalu projektin nollavirheluovutuksiin.

TR-MITTAUS

Mittaa lakisääteinen viikoittainen työturvallisuustarkastus tehokkaammin ja lähetä puutteet tiedoksi projektin urakoitsijoille jo ennen lopullisen raportin lähettämistä.

LAATU

Tarkasta jokaisen työvaiheen eteneminen oikea-aikaisesti ja havaitse puutteet ennen suurempaa vahinkoa. Dokumentointi valokuvineen vuositarkastuksien tueksi.

TURVALLISUUSHAVAINNOT

Nosta työmaan turvallisuustasoa turvallisuushavaintoilmoituksilla. Automaattiset ilmoitukset kaikista uusista havainnoista, mitä kautta saadaan puutteet heti korjaukseen.

VALOKUVAT

Dokumentoi kaikki projektin tärkeät valokuvat nopeasti. Arkistointi tapahtuu automaattisesti ja löydät valokuvat helposti jälkikäteen, kun lisätietoina löytyy sijainti- ja työvaihetiedot.

MVR-MITTAUS

Mittaa lakisääteinen viikoittainen työturvallisuustarkastus tehokkaammin ja lähetä puutteet tiedoksi projektin urakoitsijoille jo ennen lopullisen raportin lähettämistä.

MUISTIO

Työkalun avulla luodaan valmiita muistiopohjia otsikoineen ja väliotsikoineen esimerkiksi turvallisuuskierroksille tai johdon työmaakierroksille.

KENTTÄ

Kaikki suunnitelmat ja dokumentit aina mukana. Vähennä tietojen hakureissuja työmaan ja toimiston välillä. Älä anna urakoitsijan odottaa mittatietoja, kaikki projektin tiedot aina mukanasi.

Virheet ja puutteet

Markkinoiden tehokkain työkalu rakennustyömaiden havaintojen kirjaamiseen

Kartoita projektisi rakennusvirheet ja puutteet koko projektin ajalta. Merkitse havainnot pohjapiirustuksiin valokuvien kanssa ja valvo, että kaikki havainnot korjataan ajallaan. Pystyt rajaamaan havainnot sijainnin, urakoitsijan tai päivämäärän mukaan. Ohjelma näyttää reaaliajassa kuittaamattomien havaintojen määrän. Työkalu rakennusprojektien nollavirheluovutuksiin ja laadun valvontaan.

TR-mittaus

Nosta tuotannon turvallisuus uudelle tasolle kattavammalla raportoinnilla ja hälytystoiminnolla.

Mittaa projektisi turvallisuustaso digitaalisesti ja kirjaa puutteet tarkemmin monipuolisilla selitteillä. Ohjelma tallentaa kaikki selitteet ja ehdottaa näitä käyttäjälle havaintoja kirjatessa. Ota havainnoista valokuvat, merkkaa sijainti pohjapiirustuksiin ja valvo, että kaikki turvallisuusrikkeet tullaan korjaamaan ajallaan. TR-mittari auttaa sinua pääsemään nollatapaturmatavoitteeseen.

MVR-mittaus

Nosta tuotannon turvallisuus uudelle tasolle kattavammalla raportoinnilla ja hälytystoiminnolla.

Mittaa projektisi turvallisuustaso digitaalisesti ja kirjaa puutteet tarkemmin monipuolisilla selitteillä. Ohjelma tallentaa kaikki selitteet ja ehdottaa näitä käyttäjälle havaintoja kirjatessa. Ota havainnoista valokuvat, merkkaa sijainti pohjapiirustuksiin ja valvo, että kaikki turvallisuusrikkeet tullaan korjaamaan ajallaan. MVR-mittari auttaa sinua pääsemään nollatapaturmatavoitteeseen.

Congrid mobiilisovellus - TR-mittaus

Laatutarkastukset

Työvaiheita täytyy seurata koko tuotannon ajan. Räätälöi projektisi laadunvarmistus työvaiheittain ja vähennä korjauskustannuksia.

Laatutarkastuksien dokumentointi jokaiselle projektin työvaiheelle. Mukanasi aina kaikki tarkastukseen tarvittavat lisädokumentit. Tarkastukset tallentuvat automaattisesti oikean työvaiheen taakse valmiina dokumenttina. Määritä korjaustoimenpiteet tarkastuksissa oikealle vastuuhenkilölle ja valvo poikkeamien korjauksia reaaliaikaisesti. Valokuvat ja pohjapiirustusmerkinnät antavat lisäarvoa dokumenttien lopputulokselle.

Työmaamuistiot

Tee muistio valokuvineen ja havaintoineen kerralla valmiiksi työmaalla, ilman jälkikäteen tapahtuvaa leikkausta ja liimausta.

Työkalun avulla luodaan valmiita muistiopohjia otsikoineen ja väliotsikoineen valvojien, suunnittelijoiden ja työmaatoimihenkilöiden käyttöön, esimerkiksi turvallisuuskierroksille tai johdon työmaakierroksille. Pohjaan luodaan haluttu määrä otsikoita ja väliotsikoita. Yleiset huomiot ja kommentit kirjataan tai sanellaan otsikoiden alle.

Tämän lisäksi muistiosta pääsee tekemään havaintoja ja ottamaan valokuvia, aivan kuten laatutarkastuksissakin.Mikäli haluaa kirjoittaa pidemmin, voi muistioon lisätä tekstiä myös Liven puolella. Työkalun avulla muistio valmistuu kentällä, eikä tarvitse myöhemmin leikata ja liimata valokuvia raporttien liitteeksi.

Congrid mobiilisovellus - Laaduntarkastukset

Dokumentit aina mukana

Paperisia dokumentteja olisi mahdoton kantaa aina mukana työmaakierroksilla.

Selaa ja tarkastele suunnitelmia. Löydä haluamasi pohjapiirustus hetkessä kansiorakenteen avulla. Lopetetaan turhat dokumenttien hakureissut työmaatoimiston ja työmaan välillä. Tuemme myös monisivuisia dokumentteja, joita voit käsitellä mm. Excel, Word, tai PDF-tiedoistoina.

Valokuvadokumentointi

Kerää kaikki projektin valokuvat luotettavasti yhteen paikkaan kattavilla lisätiedoilla

Valokuvia otetaan rakennustyömaalla jatkuvasti. Ongelmana on ollut valokuvien arkistointi ja viitetiedon kerääminen dokumenttien liitteeksi. Congridin valokuvatyökalulla saat kaikki projektin tärkeät valokuvat yhteen paikkaan, arkistoituna järjestykseen. Voit halutessasi lisätä valokuvan liitteeksi sijainnin ja työvaiheen.

Congrid mobiilisovellus - Valokuvat
Congrid mobiilisovellus - Turvallisuushavainto

Ilmoitukset turvallisuushavainnoista

Nosta tuotannon turvallisuus uudelle tasolle havaintoilmoituksilla.

Turvallisuushavaintojen avulla saadaan kaikki turvallisuuteen liittyvät asiat dokumentoitua ja käsiteltyä koko projektiorganisaation sisällä. Tarjoamme mahdollisuuden räätälöidä turvallisuushavaintoilmoituksen sisältöä yritys- tai projektikohtaisesti.

CongridLITE tehokkaaseen tiedonkulkuun

Oikeus jokaiselle työntekijälle osallistua helposti projektin laadun ja työturvallisuuden hallintaan.

CongridLITE liittää projektien digitalisointiin mukaan kaikki rakennusprojektin osapuolet, aliurakoitsijoiden työnjohdosta työntekijöihin. CongridLITE-käyttäjäoikeudella kaikki projektin henkilöt pääsevät käyttämään Congrid applikaatiota. LITEn avulla viestintä ja tehtävien jakaminen pääurakoitsijan ja sidosryhmien välillä hoituu entistä tehokkaammin.

Congrid mobiilisovellus - CongridLITE