Congrid Lite 2.0 on nyt täällä!

Lanseerasimme viime vuoden syksyllä FinnBuild-messuilla CongridLITE:n joka toi pääurakoitsijan laatimien havaintolistojen, laatutarkastusten ja turvallisuusmittausten poikkeamahavainnot korjauksesta vastaavien aliurakoitsijoiden nähtäville. Tarkoituksenamme oli silloin, ja on yhä edelleen, tuoda digitaalinen tuotannonhallinta koko rakentamisketjun ulottuville.

Nyt voimme ylpeinä esitellä päivitetyn tuotteen, joka on CongridLITE 2.0.

Tässä blogissa esittelemme uusimman version ominaisuuksia ja kerromme millä tavoin se monipuolistaa eri rakennushankkeen osapuolten toimintamahdollisuuksia projektin aikana. Perehdymme myös visioomme siitä, miten projektien yhteistyö olisi mielestämme hyvä toteuttaa tuotannonhallinnan näkökulmasta.

Congrid ennen Liteä tähän päivään asti

CongridLITE:n lanseeraukseen saakka Congridiin luodut projektit ja niiden havainnot olivat ainoastaan pääurakoitsijan ja rakennuttajien valvojien saatavilla. Uuden työkalun myötä edistykselliset aliurakoitsijat saivat Congridin kautta itselleen näkyviin heitä koskevat puutteet kultakin projektilta. Tämä ei kuitenkaan pakottanut ketään muuttamaan toimintatapojaan, mutta se soi mahdollisuuden tehokkaammalle, reaaliaikaiselle ja systemaattiselle omien virheiden korjaamiselle välittäen samalla tiedon havainnon tehneelle taholle.

Tiivistettynä ennen Liteä pääurakoitsijan tai valvojan kierroksen jälkeen listat tulostettiin aliurakoitsijoille korjausta varten. Tämän jälkeen pääurakoitsijan tai rakennuttajan edustaja kävi kiertämässä listan ja kuittaamassa sovelluksen avulla jo korjatut puutteet tehdyiksi. Liten avulla aliurakoitsija näki hänen yritykselleen kohdistetut havainnot ja pystyi sovelluksen avulla välittämään tiedon tarkastuksen tehneelle taholle siitä, että puutteet oli jo korjattu. Tämän jälkeen alkuperäisen listan laatijalla oli helppo työ käydä hyväksymässä korjatuiksi ilmoitetut puutekohdat eikä aikaa tarvinnut käyttää korjattujen/ei korjattujen havaintojen metsästykseen.

Syksyn jälkeen Congridiin on jo rekisteröity yli 500 Lite käyttäjää ja olemme todella iloisia näin suuresta suosiosta. Tästä huolimatta koimme, että velvollisuutemme on palvella pää- ja aliurakoitsijoita vielä paremmin…

CongridLITE 2.0

Ensimmäisessä versiossa aliurakoitsija pystyi ainoastaan reagoimaan pääurakoitsijan suunnalta tuleviin impulsseihin, mutta sovelluspäivitys tekee toiminnasta kahdensuuntaista ja mahdollistaa aliurakoitsijalle entistä aktiivisemman roolin projektin tuotannonhallinnassa.

Uusi Lite-versio tuo aliurakoitsijoille mahdollisuuden tehdä ja hallinnoida omien työvaiheidensa toistuvan tehtävänohjauksen ketjua aina mestan vastaanotosta, työvaiheen vastaanottoon saakka. Sovelluksen avulla aliurakoitsija pääsee käsiksi samoihin ominaisuuksiin heitä koskevien työvaiheiden osalta, mitkä ovat nyt pääurakoitsijalla käytössään koko projektin osalta.

Projektin oma-aloitteiseen hallintaan osallistuminen ei vaadi aliurakoitsijalta suuria ponnistuksia, koska heidät liitetään mukaan pääurakoitsijan jo perustamalle projektille. Näin ollen aliurakoitsijat eivät joudu itse tekemään aluejakoja, lataamaan pohjapiirustuksia tai muutakaan projektin valmisteluun liittyvää toimintaa. Kaikki aliurakoitsijoiden suorittamat tarkastukset ja mittauksen näkyvät automaattisesti myös pääurakoitsijan laatumatriisinäkymässä.

Käytännössä aliurakoitsija pystyy oma-aloitteisesti laatimaan esimerkiksi omia itselleluovutus- listojaan ja mestan vastaanottojaan niin, että ne ovat reaaliaikaisesti myös pääurakoitsijan nähtävillä. Tämä vähentävää merkittävästi turhaa ravaamista ja tarkistussoittoja, kun jokaisen työvaiheen tarkastustilanne on kaikkien asianosaisten nähtävillä kellon ympäri. Alla on listattu konkreettisia hyötyjä sekä pää-, että aliurakoitsijoille:

 

 • PÄÄURAKOITSIJAN HYÖDYT
  • Reaaliaikainen seuranta aliurakoitsijoiden töiden ja tarkastusten etenemisestä
  • Aliurakoitsijat ottavat enemmän vastuuta ja ovat entistä aktiivisemmin mukana omien työvaiheidensa laadunhallinnassa ja dokumentoinnissa
 • ALIURAKOITSIJOIDEN HYÖDYT
  • Mahdollisuus hallita omia työvaiheita aktiivisemmin hyvällä työkalulla
  • Kokonaiskuva omien työvaiheiden edistymisestä eri projekteilla
  • Tarkastuksista syntyvä data ja dokumentit jäävät talteen aliurakoitsijoille
 • YHTEISET HYÖDYT
  • Yhteistyön tehostuminen ja kasvaminen – Teemme tätä yhdessä
  • Turha ravaaminen vähemmälle. Aikaa jää enemmän todellisten, yhteisten haasteiden ratkomiseen
Miksi teemme tämän

Visiomme nojaa vahvasti seuraaviin ajatuksiin. Ammattilaisten tulisi käyttää suurin osa työnajastaan tuottavan ja laadukkaan työn tekemiseen tai johtamiseen. Paperiset, skannailtavat ja sähköpostilla läheteltävät listat ja tarkastukset ovat yksinkertaisesti vanhanaikaisia ja paras lopputulos työmaalla saadaan yhteistyötä tekemällä. Kuva kertoo usein enemmän kuin tuhat sanaa ja sovelluksessamme todentavien valokuvien liittäminen tarkastuksiin ja havaintoihin on nopeaa ja vaivatonta.

Mielestämme on myös täysin järjetöntä olettaa, että työmaan työnjohto hallitsisi kaikki työmaiden työvaiheet tekijöitään paremmin. Työnjohdon tärkein tehtävä on johtaa kokonaisuutta kohti haluttua laadullista ja aikataulullista lopputulosta, kun taas tekijän päävelvoite on tehdä oma työnsä mahdollisimman turvallisesti ja laadukkaasti sovitussa ajassa. Mielestämme paras henkilö suoritetun työn lopputuloksen tarkastamiseen on työn suorittaja itse.

Lopuksi haluamme esittää yhden näkökulman. Nykyään työmailla usein vallitseva kyttäyskulttuuri on vanhanaikainen. Pahimmassa tapauksessa itse työn tekijällä ei ole harmainta aavistustakaan hänen työlleen asetetuista laatuvaatimuksista ja vaatimukset esitetään vasta työn valmistumisen jälkeen. Todellinen ammattirakentaja tuntee ylpeyttä tekemisestään ja haluaa tehdä työnsä mahdollisimman hyvin. Edellytykset laadukkaan lopputuloksen tekemiselle luodaan määrittämällä työn laatuvaatimukset selkeästi jo ennen työn aloittamista. Tehdessään oman työnsä laatutarkastuksen itse, tekijä sitoutuu samalla siihen, että työ vastaa pääurakoitsijan ja tilaajan työlle asettamia laatuvaatimuksia. Pääurakoitsijan tehdätäksi jää vain tarkastetun työn hyväksyminen. Tämän myötä lopputulos on hyvin todennäköisesti kaikkien osapuolten kannalta parempi.

Toivomme, että mahdollisimman moni löytää uuden tavan toimia CongridLITE 2.0:n avulla ja odotamme mielenkiinnolla kommenttejanne uudesta sovelluksestamme. Mikäli jokin asia jäi askarruttamaan tai haluatte CongridLITE 2.0:n heti käyttöönne, älkää epäröikö ottaa yhteyttä Congrid myyntiin:  myynti@congrid.fi

Avatar
Congrid

This entry has 0 replies