Congrid- sovellus vakiinnuttaa asemaansa rakennusalan mobiilisovellusmarkkinoilla vakuuttavaan tahtiin. Suurin osa PK- seudun suurista rakennusliikkeistä on ottanut sovelluksen osaksi laadunhallintaansa. Sen avulla saavutettavat hyödyt työmaan dokumentoinnissa näkyvät jo nyt lisääntyneenä laatuhavaintojen määränä. PK- seudun asuntorakentamismarkkinoilla aluillaan oleva ”uusi nousukausi” …

READ MORE

Congrid on valittu mukaan Digialan kasvupolku– ohjelmaan, jonka tavoitteena on valmentaa potentiaalisia Startup-yrityksiä kohti kansainvälisiä markkinoita. Digialan Kasvupolku on osa Suomen suurinta yritysten kasvun sparrausohjelmaa, Kasvu Openia. Kasvupolulla eri alojen asiantuntijat auttavat yrityksiä kohti kasvutavoitteitaan haastamalla heidät kehittämään toimintaansa …

READ MORE