Haasteet siirtyä mobiilidokumentointiin ja uusiin toimintamalleihin

Suurin ja merkittävin haaste siirtymisessä mobiilidokumentointiin on kaikille tuttu muutosvastarinta. Uusia ajatuksia ja toimintatapoja vastustetaan viimeiseen asti, vaikka kuinka aukottomasti voitaisiin osoittaa niiden helpottavan ja tehostavan toimintaa ja tiedonkeruuta.

Rakennusalakaan ei sanalla sanoen nouse muiden yläpuolelle kehitysmyönteisyydessä, pikemminkin päinvastoin. Useilla alan toimijoilla on syvälle juurtunut usko siihen, että ”näin on ennenkin tehty” on riittävä peruste jättää uutta tekniikkaa tai ideoita hyödyntämättä. Tämä koetaan ajan haaskaukseksi ja pysytään mieluummin mukavuusalueella jatkaen samalla tavalla kuin aina ennenkin. Tietyissä tilanteissa tämä onkin oikea keino, mutta tekniikan kehityksen hyödyntämisessä ei. Onneksi löytyy kuitenkin myös tekijöitä ja toimijoita, jotka suhtautuvat uusiin tapoihin myönteisesti. Lopulta, kun 90 % toimijoista on hyväksynyt ja ottanut käyttöön uuden menetelmän viimeisetkin korpisoturit murahtavat nurkkapöydästä ”Kai tää ihan ookoo on, mutta ilmankin olis pärjätty.” Tuota suurempaa kiitosta ei voi saada jäärältä, joka on loppuun asti vastustanut muutosta.

Muutosvastarinta ei ole kuitenkaan ainoa este mobiilidokumentointiin siirtymiselle.

Ensimmäinen vaikuttava tekijä on ollut käyttäjien tarpeiden ymmärtäminen niissä yrityksissä, joilla on ollut edellytykset koodata jotain sovellukseksi asti. Työmailla on ollut käytössä erilaisia sovelluksia ja usein niiden käytön laajuus on rajoittunut juuri merkittäviin puutteisiin niiden toiminnassa ja käytettävyydessä. Klassisin esimerkki lienee TR-mittaus valmistuvassa olevassa kohteessa. 1,5 tuntia kestävän kierroksen loppumetreillä tarkastetaan väestönsuojaa. Siellä ei yhteydet toimi, jolloin mittaustakaan ei voida suorittaa. Joudutaan tekemään silmämääräisiä havaintoja ja lisäämään ne manuaalisesti jälkikäteen. Osa hyödystä menetetään saman tien. Ongelma saa laajemmat puitteet, kun projekti on lähes valmis, mutta yhteydet ei vielä toimi. Tällöin on erittäin tärkeää, että ohjelma toimii offline-tilassa ja heti online-tilan saatuaan lataa tiedot palvelimelle.

Kun dokumentaatio tarkastuksista ja mittauksista arkistoidaan pilvipalveluun, josta ne voidaan milloin tahansa kaivata esille. 9 vuotta kohteen valmistumisen jälkeen on huomattavasti mielekkäämpää kaivaa tilakohtaiset tiedot projektipankista parissa minuutissa kuin kyykkiä perunakellarissa tuhannen kansion hautaamana etsien juuri sitä yhtä dokumenttia.

Toinen tyyppiesimerkki on sovellus, jota ei ole vaivauduttu kehittämään tarpeeksi käyttäjäkunnan kanssa. Ongelmia aiheuttaa myös eri toimintojen pirstaloituminen usealle eri toimittajalle. Yhdeltä tilataan laadunhallinta-sovellus, toiselta TR-sovellus ja kolmannelta viimeistelyohjelma kohteen luovutuksen saattamiseen. Tämän haasteen olemme huomanneet ja tästä syystä haluamme tarjota kokonaisvaltaista ohjelmistoratkaisua rakennusprojektien dokumentoinnin hallintaan. Ratkaisevassa roolissa on tärkeää puntaroida asiakkaiden toiveita parhaan näkemyksen mukaan. Joskus on jopa mahdoton hahmottaa, mitkä asiat ovat ratkaisevana tekijänä ohjelmisto kokonaisuuden käytön kannalta.

Miksi kannattaa maksaa sovelluksen tehneelle yritykselle sen sijaan, että kehittäisi oman järjestelmän:

Syitä on monia. Ensinnäkin yritys joka sovelluksia tarjoaa, on asiaan erikoistunut. He ovat jo tehneet, testanneet, keränneet käytännön kokemuksia ja taas tehneet, testanneet ja keränneet käytännön kokemuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että tuote on jo valmis ja sen voi ottaa käyttöön heti. Toinen vaihtoehto olisi lähteä tekemään vastaavaa tyhjästä tietämättä lopputulosta ja sitä, milloin sen saa käyttöönsä. Tämän lisäksi rakennusyritys saa pysytellä omassa leipälajissaan minkä se taitaa parhaiten, rakentamisessa. Eihän kirjanpitotoimistokaan huolla työsuhdeautojaan itse, vaan antaa sen huoltoliikkeen tehtäväksi. Sama pätee tässäkin asiassa.

Lisäksi on aina vaarana, että kehityksen päävastuuhenkilö vaihtaakin yritystä ja projekti jää tuuliajolle. Congrid keskittyy mobiilidokumentointiin käytännönläheisestä näkökulmasta. Congridin alkuperäinen periaate on ollut kaikessa yksinkertaisuudessaan muuttaa paperiset dokumentit digitaaliseen muotoon. Nyt kun se on tehty, kehitetään jatkuvasti uusia toimintatapoja helpottamaan työmaan dokumentointia ja arkistointia. Mielenkiintoisena haasteena näemme, onko rakennustyömaan dokumentaatiolla mahdollista saada asiakkaan johtoryhmälle työkalu eri osa-alueiden päätöksen tekoon: ”menneisyyden tarkastelusta –> tulevaisuuden ennakointi”.

Haasteena mobiilidokumentoinnin siirtymiselle ei enään ole tietotekniikka ja mobiililaitteet. Nyt on kyse ”asenteesta” siirtyä siihen, mitä ennustettiin jo 10 vuotta sitten lähitulevaisuudesta:

”selvityksessä mobiilit ratkaisut nähdään suurimpana rakennus- ja kiinteistöalan kehitysmahdollisuutena lähitulevaisuudessa.” – Tekes-tutkimus v.2005.

Avatar
Congrid

This entry has 0 replies