Haluamme herättää ajatuksia laadusta ja siitä, mikä laadun määrittelee… Laatu on itsessään todella laaja käsite. Se voi olla aineellista tai aineetonta. Aineetonta laatua on esimerkiksi palvelun laatu eli se, kuinka huomioitu olo palvellulle asiakkaalle jää. Tämä on kuitenkin …

READ MORE

Tekniikka kehittyy kokoajan, prosessit automatisoituvat, tilaukset hoidetaan henkilökohtaisten tapaamisten sijaan sähköisesti, autoteollisuus kehittää koko ajan uusia toimintoja turvallisen ajamisen varmistamiseksi. Kohta joku hullu varmasti ehdottaa itsestään ajavan auton valmistamista… Kun asiaa tutkii tarkemmin, huomaa pian, että näitä hulluja …

READ MORE

Suurin ja merkittävin haaste siirtymisessä mobiilidokumentointiin on kaikille tuttu muutosvastarinta. Uusia ajatuksia ja toimintatapoja vastustetaan viimeiseen asti, vaikka kuinka aukottomasti voitaisiin osoittaa niiden helpottavan ja tehostavan toimintaa ja tiedonkeruuta. Rakennusalakaan ei sanalla sanoen nouse muiden yläpuolelle kehitysmyönteisyydessä, pikemminkin …

READ MORE

Haluamme lyhyesti pohtia Teollisen internetin tulevaisuuden mahdollisuuksista. Lopussa peilaamme vuonna 2015 julkaistua ”Suomalainen Teollinen internet – haasteesta mahdollisuudeksi” – hankkeen tutkijaryhmän selontekoa siitä, minkälaisia kansantaloudellisia ja työvoimapoliittisia ennusteita siihen liitetään. Teollisesta internetiä hyödyntämällä tuotteet, niitä tuottavat yritykset ja kuluttajat linkittyvät toisiinsa internetin pilvipalveluiden kautta. …

READ MORE